En mötesplats för nyfikna, reflekterande samtal i en kunnig profession

Det ska vara ett tillfälle att tillsammans med kollegor från andra skolor och kommuner nyfiket och kritiskt reflektera kring det vi gör i skolan för att ge våra elever bästa tänkbara utbildning. Det är talande