Den 1 december diskuteras samverkan mellan kommun och forskning under FNs konferens Sustainable City Development 2016

FoU Samhällsbyggnad kommer hålla ett föredrag om Forskningskommuner och leda ett rundabordssamtal om nyttan och utmaningar med samverkan mellan forskning och kommun. För mer info och hela programmet se här; http://malmo.se/Nice-to-know-about-Malmo/Sustainable-Malmo-/Sustainable-City-Development-2016/About-the-conference.html