Arkiv: april, 2016

Forskningsanvändning i skolan – starten på FoU-seminarierna

Glenn Hultman hade fått i uppgift att presentera den mycket intressanta forskningsöversikt han skrev på uppdrag av Vetenskapsrådet och som publicerades våren 2015 tillsammans med femton andra översikter för att utgöra en startpunkt för Skolforskningsinstitutets verksamhet (här

Tankesmedja forskningskommuner under utveckling

Välbesökt Tankesmedja om forskningskommuner under utveckling på Högskolan Kristianstad. Dagen, som genomfördes i samverkan med Högskolan Kristianstad och Kristianstad kommun, inleddes med inspirerade föredrag från både kommuner och lärosäten. Bland annat presenterades aktuellt läge för konceptet forskningskommuner och