När utmaningarna ser olika ut behöver även åtgärderna göra det

Igår publicerades rekommendationerna från Huvudmännens Expertråd för skolutveckling. Expertrådet, bestående av ett tjugotal personer (forskare från huvudsakligen utbildningsvetenskap och pedagogik, lärare, förvaltningschefer och rektorer) tillsattes av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Friskolornas riksförbund med