Arkiv: 2016

Mot en skolutveckling på vetenskaplig grund

”Det är inte känguruskola som lärarna och eleverna behöver”. Så inleddes gårdagens seminarium om FoU för en skolutveckling som ger resultat. Den som höll i seminariet var Anki Wennergren, forskare vid Högskolan i Halmstad och

Stora skillnader i FoU-verksamheten i offentlig sektor

Kommunförbundet Skåne svarade i våras på en enkät från SCB om FoU i offentlig sektor. Nu har resultaten av undersökningen publicerats. Den offentliga sektorns utgifter för egen forskning och utveckling (FoU) uppgick 2015 till 6,4

Community based management- erfarenheter från Kanada och Skåne

Engagerade deltagare under gårdagens seminarium om hur man kan jobba med förvaltning och planering utifrån en modell som grundar sig på det internationella konceptet ”Community Based Management”. Community based management” innebär att inkludera alla sektorer

Publicerad: 21 september, 2016

Läs mer

Kommunrankingar – inga harmlösa jämförelser

d   Ett skäl till att jag finner det här extra viktigt är att rankingarna inte alls är att betrakta som harmlösa jämförelser av sådant som organisationerna bakom dem tycker är viktigt. Rankingarna får som

Publicerad: 14 september, 2016

Läs mer

Bättre stöd till skolchef

Hur kan en skolorganisation ledas så att de som är verksamma inom den tillsammans kan skapa en skola vars undervisning vilar på vetenskaplig grund? I en debattartikel, som du kan läsa här, skriver företrädare för Högskolan

Publicerad: 2 september, 2016

Läs mer

Om några betydelser av att se sig omkring

Det här är den sjunde stora, internationella konferensen jag deltar i sedan 2010. Varje gång slås jag av samma sak: Vi hänger ihop. Den svenska skolan är inte ensam, varken om sina glädjeämnen eller om

Forskningsanvändning i skolan – starten på FoU-seminarierna

Glenn Hultman hade fått i uppgift att presentera den mycket intressanta forskningsöversikt han skrev på uppdrag av Vetenskapsrådet och som publicerades våren 2015 tillsammans med femton andra översikter för att utgöra en startpunkt för Skolforskningsinstitutets verksamhet (här