Advisory Board för Kommunförbundet Skånes forsknings- och utvecklingsverksamhet

Kommunförbundet Skånes forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) har sedan 2008 ett rådgivande organ, kallat Advisory Board, knutet till verksamheten.

Ledamöterna i gruppen består av kommunchefer, representanter från samtliga Skånes lärosäten, forskningschefen på Region Skåne, representant från näringsliv, samt KEFU – Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning. Sedan 2014 är Advisory Board ansvariga för certifiering av Forskningskommun inom Miljö och Samhällsbyggnad. Förbundsdirektören är sammankallande.

Syftet med Advisory Board är att möta Kommunförbundet Skånes behov av strategisk rådgivning, sakkännedom och förankring i ett externt perspektiv vid utvecklingen av Kommunförbundet Skånes och kommunernas FoU-verksamheter. Utmaningar och lösningar som är gemensamma för Kommunförbundet Skånes FoU verksamheter; FoU Socialtjänst, vård och omsorg, FoU Miljö och Samhällsbyggnad och FoU Skola, är prioriterade fokusområden.

Advisory Board bidrar med att vara diskussionspartner för nya idéer, lämna synpunkter på projektplaner och skrivelser samt bidra till att samverkansmodeller utvecklas i samråd med lärosäten och kommuner. Advisory Board ska även fungera som ambassadörer för Kommunförbundet Skånes FoU-arbete samt synliggöra och förankra kommunernas forskningsbehov inom de egna organisationerna.

Ledamöter

 • Benny Andersson, Osby kommun
 • Lars-Åke Ståhl, Burlövs kommun
 • Hannie Lundgren, Region Skåne
 • Lena Ekelund-Axelson, SLU Alnarp
 • Mikael Hellström, KEFU
 • Ulf Ramberg, KEFU
 • Carita Håkansson, Lunds universitet
 • Erik Swietlicki, Lunds universitet
 • Margareta Rämgård, Malmö högskola
 • Bo Petersson, Malmö högskola
 • Anders Jönsson, Högskolan Kristianstad
 • Anna-Karin Edberg, Högskolan Kristianstad
 • Ronny Andersson, FoI Cementa

Minnesanteckningar 2014

Minnesanteckningar Advisory board 140925

Minnesanteckningar Advisory board 140522

Minnesanteckningar Advisory board 140320

Minnesanteckningar 2013

Minnesanteckningar Advisory board 131202

Minnesanteckningar Advisory board 130930

Minnesanteckningar Advisory board 130508

Minnesanteckningar Advisory board 130114

Minnesanteckningar 2012

Minnesanteckningar Advisory board 121011

Minnesanteckningar Advisory board 120529

Minnesanteckningar Advisory board 120313

Minnesanteckningar 2011

Minnesanteckningar Advisory board 111208

Minnesanteckningar Advisory board 111013

Minnesanteckningar Advisory board 110609

Minnesanteckningar Advisory board 110317

Minnesanteckningar 2010

Minnesanteckningar Advisory board 100920

Minnesanteckningar Advisory board 100531

Bilaga Advisory board 100531

Minnesanteckningar Advisory board 100301

Minnesanteckningar 2009

Minnesanteckningar Advisory board 091116

Bilaga organisationsmodeller 091116

Minnesanteckningar Advisory board 090827

Minnesanteckningar Advisory board 090320

Minnesanteckningar 2008

Minnesanteckningar Advisory board 081204

Minnesanteckningar Advisory board 080926

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Therese Jephson