Forskning, utveckling och innovation

Kommunförbundet Skåne arbetar strategiskt med att synliggöra kommunernas forskningsbehov och stärka kommunernas utveckling genom forskningssamverkan och vetenskapligt beprövade erfarenheter. Vi arbetar för att öka samverkan mellan kommunerna och akademi genom att vara en mötesplats där erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och idéspridning mellan kommunanställda och forskare möjliggörs.

Kommunförbundet Skåne arbetar med forskning, innovation och utveckling, se följande områdessidor

FoU Samhällsutveckling Miljö och samhällsbyggnad

FoU Skola 

FoU Välfärd

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Marja Boström