Forskning, innovation och utveckling

Kommunförbundet Skåne har tagit fram en forskningsstrategi som syftar till att synliggöra de skånska kommunernas behov av forskning och tydliggöra kommunen som attraktiv forskningsarena med egen kunskapsproduktion.

Vi har startat upp en FoU blogg som du kan följa på kfsk.se/foublogg!

Kommunförbundet Skåne arbetar övergripande med forskning, innovation och utveckling, se följande områdessidor

FoI Miljö och samhällsbyggnad

FoU Skola 

FoU Välfärd

Kommunförbundet Skånes ansats är deltagarorienterad, forskningen sker i dialog med verksamhetsföreträdare i kommunerna istället för om dem. Syftet är också att stärka det kommunala initiativet i planeringen av ny forskning. Genom studier inom olika områden ökas förståelse för den kommunala verksamheten.

Områden som särskilt prioriteras

  • Välfärd FoU Välfärd med inriktning mot socialtjänsten är etablerad sedan 1998. En verksamhet med inriktning mot skolområdet ”En skola på vetenskaplig grund”, FoU Skola, har startat hösten 2011. Inom välfärdsområdet återstår att utveckla FoU-insatser inom folkhälsa, kultur- och fritidsområdet.
  • Arbetsliv Forskning inom arbetslivsfrågor sker både i samverkan med CTA (Centrum för Tillämpad Arbetslivsforskning) vid Malmö högskola och Lunds universitet, institutionen för designvetenskap.
  • Organisering I huvudsak sker forskningsinsatser genom delägarskapet i KEFU, Rådet för Kommunalekonomisk forskning och utbildning.
  • Kommunal teknik Styrelsen för Kommunförbundet Skåne har sen sommaren 2011 antagit en programförklaring för FoI med inriktning mot miljö och samhällsbyggnad. Programförklaring
  • Regional tillväxt Går i viss mån in under samhällsbyggnad och miljö men berör också kommunövergripande.
     

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Therese Jephson