Skåne visar vägen i barnrättsarbetet

Barnkonventionen fyllde 30 år den 20 november och blir svensk lag 1 januari 2020. I Skåne har vi sedan 2011 arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter och utbildat mer än 300 barnrättsstrateger. Detta uppmärksammade vi på Kommunförbundet Skåne, tillsammans med Barnrättsforum Skåne, genom att bjuda in till en konferens i barnrättens anda.

 

Professor Titti Mattsson, Lunds universitet, berättade vad innebär det att Barnkonventionen blir lag i Sverige. Barnets rättigheter ska stärkas i alla beslut som berör dem. Förberedelserna för att rusta kommuner i Skåne att arbeta mer fokuserat med barnets rättigheter har pågått sedan 2011. På konferensen ”Barnkonventionen fyller 30 år” ville vi sprida goda och lärande exempel från kommuner och idéburen sektor i Skåne för att inspirera varandra.

Viktiga kom ihåg från dagen

 • Det är inte lätt att skapa delaktighet och inflytande. Det är någonting vi alla kan bli bättre på och som är ett ständigt pågående arbete.
 • Alla yrkesroller och verksamheter berörs när Barnkonventionen blir lag och vi måste alla fundera över hur vi ska implementera den nya lagen i våra arbeten.
 • Barnkonventionen består av 54 artiklar. De fyra grundprinciperna att lägga på minnet är:
  • Artikel 2. Varje barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Artikel 3. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Artikel 6. Varje barn har rätt till liv och utveckling.
  • Artikel 12. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.
 • Hur svarar vi på frågan vad som är barnets bästa? Fråga barnen! Genom att göra barn mer delaktiga skapar vi också möjligheter att kunna svara på frågan vad som är barnets bästa.

Goda exempel från kommuner och idéburen sektor i Skåne att inspireras av

 • Styrning och ledning i Simrishamns kommun
  I Simrishamn har kommunen bland annat skapat handlingsplaner, arbetsgrupper och inflytandegrupper för att implementera Barnkonventionen.
 • Barn som rättighetsbärare i Skåneidrotten och Skånes fotbollsförbund
  Idrotten har en utmaning att omsätta konventionen till praktiken. Skåneidrotten och Skånes fotbollsförbund har arbetat med att stötta tränare i olika föreningar. Hur kan de som ledare agera och leda träningar och matcher utifrån Barnkonventionen?
 • Barns och ungas delaktighet i Eslövs kommun
  Genom att testa en ny dialogform, School Mobility Lab, har serviceförvaltningen tillsammans med barn och föräldrar hitta nya lösningar för att få fler barn att gå och cykla till skolan.

Publicerad:

Skriv en kommentar