header

Nyhetsbrev EU & Internationella frågor

I höstens första nyhetsbrev blickar vi tillbaka och ger en överblick sommarens större händelser men har också samlat information om kommande utlysningar, konferenser och möjligheter. I juli röstades Ursula von der Leyen, med svag majoritet, fram till kommissionens tillträdande ordförande. När kommande kommission tillträder den 1 november blir von der Leyen den första kvinnan på posten. För några veckor sedan presenterades också de kommissionärer som föreslås göra henne sällskap under kommande mandatperiod. Innan dessa kan tillträda så återstår dock utfrågningar av Europaparlamentet. För Sveriges räkning så föreslås Ylva Johansson tillträda som EU-kommissionär efter Cecilia Malmström och har tilldelats ansvaret för migration och inrikesfrågor. En inte helt lätt uppgift med också ett betydelsefullt uppdrag. Tillträdande kommission startar under en minst sagt hektisk period, mitt i en fortfarande oklar BREXIT process och med press på sig att genomdriva kommande långtidsbudget för programperioden 2021 – 2027.

I Skåne så har nu hösten anlänt efter en fin sommar och vi är nu i full gång med EU-arbetet. Höstens praktikant Ellinor Ekholm har anslutit till EU-teamet och vi planerar tillsammans för en rad olika aktiviteter, missa inte att titta på vad som redan nu är inplanerat under kommande event & konferenser. Flertalet EU-fonder och program har också släppt höstens utlysningar, för Struktur- och Investeringsfonderna (ESIF) så ser vi att det börjar närma sig slutet av programperioden men än återstår flertalet möjligheter till verksamhetsutveckling genom EU-finansiering både lokalt och i samarbete med andra EU-länder.

Med det säger vi välkomna tillbaka till en aktiv EU-höst!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Haward, EU-samordnare
Kristina Jauhiainen Larsson, Samordnare för Brysselkontoret
Ellinor Ekholm, EU-praktikant

Nyheter

Så blir den nya kommissionen – en uppdatering av den Europeiska kommissionen efter sommaren 2019

Så blir den nya kommissionen – en uppdatering av den Europeiska kommissionen efter sommaren 2019

Vad har hänt? Tisdagen den 16 juli 2019 röstade Europaparlamentet fram den för många helt otippade Ursula von der Leyen som framtida ordförande för Europeiska kommissionen. Von der Leyen är tidigare tysk försvarsminister och har verkat under bland annat Angela Merkel. Det var med en knapp majoritet som von der Leyen slutligen röstades fram som ordförande - 383 ledamöter för, …
Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting - På gång inom EU

Sveriges Kommuner och Landsting - På gång inom EU
I den nyligen publicerade septemberutgåvan av På gång inom EU sammanfattar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) de utmaningar och möjligheter som ligger inom EU:s ramar hösten 2019, och som på ett eller annat vis påverkar svenska kommuner och regioner. I dokumentet kan en bland annat läsa om förslagen till EU:s kommande långtidsbudget 2021–2027, den nya mandatperioden i EU, inrättandet av …
Läs mer

Uppdatering Brexit - vad händer nu?

Vad har hänt under sommaren och vad händer nu? Sommaren i det brittiska parlamentet kan beskrivas som mycket hektisk. Den 7 juni avgick förre detta premiärminister Theresa May, detta efter att det omdebatterade utträdesavtal som hon under sin tid som premiärminister förhandlade fram med EU tre gånger röstats ned i det brittiska parlamentet. Storbritannien har i och med Mays avgång …
Läs mer
Uppdatering Brexit - vad händer nu?

Möt höstens praktikant på verksamheten EU & internationellt!

ellinorekholm
Hej och välkommen till oss på Kommunförbundet Skåne Ellinor! Vill du berätta kort om dig själv? Stort tack! Ja vad roligt, det kan jag absolut. Mitt namn är Ellinor Ekholm och jag har precis påbörjat mitt sista år som mastersstudent i Europastudier vid Lunds Universitet, men jag har inte alltid vetat att det är just EU-frågor som är mitt stora …
Läs mer

Utlysningar och projektmöjligheter

Ansök om Kommunala Partnerskap via ICLD

Vad gör ICLD? Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) är en SIDA-finansierad ideell förening som arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. ICLD är således en del av Sveriges utvecklingsarbete och stödjer och utvecklar bland annat via deras kommunala partnerskapsprogram lokal demokrati både i Sverige såväl som i ICLD:s olika samarbetsländer. ICLD:s verksamhet består framförallt av tre delar; Kommunala Partnerskapsprogram (KP), …
Läs mer

Sök EU-stöd för att utveckla en cirkulär affärsmodell

Sök EU-stöd för att utveckla en cirkulär affärsmodell
Är ditt företag intresserat av att utveckla er mot en cirkulär affärsmodell med stöd från en tjänstedesigner och ett bidrag på 15 000 euro? Då kan ni söka stöd från EU-projektet C-voucher. Deadline för ansökan är den 31 oktober 2019. Stödet, Adopters programme, vänder sig till små och medelstora företag (företag med upp till 249 anställda och omsättning på max 50 …
Läs mer
UIA-utlysningarna öppnade 16 september
EU-programmet Urban Innovation Actions (UIA) har utlysningar öppna sedan den 16 september. Utlysningarna stänger den 12 december. För programutlysningen kan sökande lämna in projektförslag med inriktning mot följande områden: Circular economy, Air quality, Demographic change och Culture and cultural heritage.
Läs mer om utlysningarna på UIA:s hemsida.
UIA
AMIF-utlysningar deadline 30 januari 2020
Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) har sedan den 30 juli utlysningar öppna med deadline 30 januari 2020. Utlysningar inom följande områden är öppna med deadline 30 januari 2020:

- Social and economic integration of migrant women
- Support to victims of trafficking in human beings
- Protection of children in migration
- Social orientation of newly arrived third-country nationals through involvement of local communities, including mentoring and volunteering activities
- Fostering the integration of persons in need of protection through private sponsorship schemes

Läs mer om utlysningarna här.
ESF öppnar ny utlysning 10 december
ESF kommer öppna nästa utlysning den 10 december 2019 för att sedan stänga den 8 mars 2020. Utlysningen riktar sig till privata, offentliga och idéburna sektorer vilka kan söka inom programoråde ett och två.
Läs mer om utlysningen på ESF:s hemsida.
Esf
ERUF öppnar två nya utlysningar 9 december 2019 samt 4 juni 2020
ERUF planerar att öppna två nya programutlysningar:
Utveckla konkurrenskraften i Skåne-Blekinge - Utlysningen planeras öppna den 9 december 2019 och stängas den 10 mars 2020.
Utveckla konkurrenskraften i Skåne-Blekinge - Utlysningen planeras öppna den 4 juni 2020 och stängas den 10 september 2020.
För mer info se denna sida.
ERUF
Interreg Nordsjön ansökningsomgång 11 - Full Applications - Deadline 11 oktober.
Ansökningsomgång 11 är öppna för så kallade Full Applications – ansökningar som passerat steg 1 i ansökan (Expression of Interest) eller är en omarbetad version av en tidigare nekad ansökan. Deadline för ansökningar är den 11 oktober. Aktuella områden inom miljö och klimat: Green Transport and Mobility; Eco-Innovation; Sustainable North Sea Region.
För mer info se denna sida.
interreg_north-sea-region_en_rgb
Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak öppnar ny utlysning (2020:1) den 13 januari
Tills vidare gäller att alla tre delgeografier är öppna för ansökningar, likaså samtliga fyra insatsområden och både ur EU-potten (ERUF) och IR (norska Interreg-medel). Den första utlysningen för 2020 öppnar den 13 januari och planeras stängas den 7 februari 2020.
Eventuella ändrade förutsättningar och ytterligare information publiceras här.
Interreg_OKS_logo

Kurs, konferens och events

Europa i ny världsordning (Webbsänds även via Facebook)
- Hur hanterar vi handelskrig, försvagandet av internationella institutioner och behovet av nya allianser?

Utgående EU-kommissionär Cecilia Malmström har de fem senaste åren haft ansvar för EU:s handelspolitik. Den 31 oktober lämnar hon EU-politiken efter 20 år i Bryssel, där hon befunnit sig som EU-minister, Europaparlamentariker och nu senast EU-kommissionär. Med anledning av detta bjuder vi in till ett samtal med Cecilia Malmström, tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt och LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson under ledning av Dagens Industris politiske chefredaktör PM Nilsson. Samtalet kommer att fokusera på frågor om EU:s position i en alltmer komplicerad omvärld. Vilken roll tar EU i handelskriget mellan USA och Kina? Hur hamnade vi här? Vad får det för konsekvenser för EU och Sverige? Och hur ser förutsättningarna ut internt i unionen för att möta dessa utmaningar?

Datum: Torsdagen den 3 oktober
Tid: Kl. 14.00-15.30 (registrering och kaffe från kl. 13.00)
Plats: Chinateatern, Berzelii park 9, Stockholm
Anmälan: https://europa.eu/!vr48bM senast den 1 oktober - Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande. Får du förhinder, avanmäl i tid så att andra får plats.
Seminariet kommer att hållas på svenska och även webbsändas här https://www.facebook.com/EUkommissionen/

Endagarsseminarium i projektutveckling
Umbrella-projektet, finansierat av södra Östersjöprogrammet, bjuder in till en en-dagars basutbildning i projektutveckling. Under dagen kommer en bl.a. få ta del av och pröva olika verktyg och tekniker för att skriva och driva ett internationellt projekt med extern finansiering. Projektet har dessutom utvecklat ett instuderingsmaterial som du sedan kommer att kunna använda i utbildningsplattformen ”Moodle”. Utbildningen riktar sig i första hand till dig som är verksam i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län och har intresse av att utveckla internationella projekt i södra Östersjöregionen.

Tid: 21 oktober 9:15-16:15
Plats: Quality hotel Grand Kristianstad, Västra Storgatan 15, Kristianstad
Kursledare: Andrzej och Karin Tonderski, POMinnO Ltd, Gdansk
Språk: Svenska
Kostnad: Gratis, projektet bjuder på för- och eftermiddagskaffe samt lunch.
Anmälan: Senast den 11 oktober till jan.martinsson@regionkalmar.se Tel: 072 223 10 26.


Save the date - Workshop ”Att lyckas med samarbete med länder i Östersjöregionen”, 4/11 Hässleholm.
Umbrella-projektet tillsammans med Svenska Institutet, ESF-rådet, Tillväxtverket, Föreningen Norden, Universitets och högskolerådet samt Kommunförbundet Skåne och regionerna Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Kalmar bjuder in till workshopen. Detta är en del i en serie av liknande regionala konferenser varav den första kommer att vara i Umeå den 25 september. Syftet är att visa hur man kan arbeta med flera program som finansieringskälla för att lösa kommunala och regionala utmaningar, men också att se hur man kan använda den transnationella komponenten i t.ex. ERUF och ESF. Det kommer också att ges information om de stödmöjligheter (Mikroaktiviteter/ studieresor, rent-an-expert m.m.) som Umbrella-projektet kan bistå med under 2019 och våren 2020. Dagen avslutas med en ”Changemakers corner” där projektaktörer intervjuas för att visa på goda projektresultat och ge inspiration.

Save the date - Projektträff med fokus på resultatkommunikation riktad till de som arbetar i projekt finansierat från ERUF, Interreg och Horisont 2020 i södra Sverige, 5/11 Hässleholm.
Arrangör är Södra Östersjöprogrammets kontaktpunkter i Skåne, Kronoberg, Blekinge och Kalmar län tillsammans med Tillväxtverket.

5 november
facebook twitter 
footer