Sök EU-stöd för att utveckla en cirkulär affärsmodell

Stödet, Adopters programme, vänder sig till små och medelstora företag vilka är intresserade av att skapa en mer cirkulär affärsmodell. Företag inom branscherna textil, tillverkningsindustri, hälsa, livsmedel och maritima näringar har fram till den 31 oktober möjlighet att ansöka om 15 000 euro.

Är ditt företag intresserat av att utveckla er mot en cirkulär affärsmodell med stöd från en tjänstedesigner och ett bidrag på 15 000 euro? Då kan ni söka stöd från EU-projektet C-voucher. Deadline för ansökan är den 31 oktober 2019.

Stödet, Adopters programme, vänder sig till små och medelstora företag (företag med upp till 249 anställda och omsättning på max 50 miljoner euro, för mer detaljer: SMElänk till annan webbplats) inom branscherna textil, tillverkningsindustri, hälsa, livsmedel och maritima näringar.

Vilkor och krav för ansökan

För att ta del av stödet måste företaget allokera interna resurser från de delar av verksamheten som berörs (företagsledning, ekonomi, produktion, osv) i form av arbetstid. Personalens engagemang är mycket viktigt för ett framgångsrikt genomförande.

Företaget får stöd under tre månader av en tjänstedesigner där företaget tillsammans med en tjänstedesigner genomför workshops och tar fram en genomförandeplan för att gå mot en cirkulär affärsmodell.

Stödet innefattar också en så kallad voucher på 15 000 EUR. Vouchern täcker interna kostnader hos företaget, så som arbetstid kopplat till att ta fram genomförandeplanen.

Ansökan sker genom att fylla i information om företaget och besvara ett antal frågor via webbsidan OPEN CALL for adopters länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteroch görs via Tillväxtverkets projektpartner FundingBox.

Intresserad och vill veta mer? Kontakta Tillväxtverket genom Linda Backman.

linda.backman@tillvaxtverket.se

08-681 77 32

Publicerad:

Sidansvarig

Johanna Haward

Skriv en kommentar