Interreg South Baltic öppnar en femte ansökningsomgång

Interreg South Baltic kommer under november öppna en femte ansökningsomgång. Faststämt är att fokus kommer ligga på hållbar turism, men fler områden såsom grön och blå innovation samt hållbar transport kan bli aktuella. I samband med att utlysningen öppnar kommer sekretariatet vara tillgängligt för konsultation i Malmö den 15 november i Region Skånes lokaler.

Ansökningar är öppna från och med den 13 november 2017 och stänger den 15 december 2017.

För mer information, se Interreg South Baltic.

Publicerad:

Skriv en kommentar