Service

Kommunförbundet Skåne erbjuder de skånska kommunerna ett flertal olika services, EU-projektanalys, projektstöd och omvärldsbevakning. Detta utifrån de behov som de olika skånska kommunerna har i sitt EU-arbete.

EPA

Kommunförbundet Skånes erbjuder samtliga skånska kommuner att genomföra en EU-projektanalys. Syftet med en EPA är att visa på vilka möjligheter det finns för kommunens verksamheter att bedriva utvecklingsarbete med hjälp av EU-finansiering.

Metoden EU-projektanalys (EPA) innebär att en djupgående analys genomförs av EU-finansieringens möjligheter kopplade till verksamheternas utvecklingsbehov. Analysen omfattar dels möjligheterna i de mer närliggande struktur- och investeringsfonderna, dels möjligheterna i EU-kommissionens så kallade sektorsprogram, som administreras via direktoraten i Bryssel.

Syftet är att ge den enskilda kommunen en tydlig bild av hur man kan använda sig av EU-finansiering i utvecklingsarbetet.

Vårt analysverktyg utgår från kommunens befintliga politiska visioner, idéer och långsiktiga mål. Hela processen beräknas ta fyra-fem månader. Analysen genomförs kommunövergripande, utifrån prioriteringar från kommunstyrelsens arbetsutskott.

För mer information kontakta EU-samordnaren.

Läs gärna mer om vad vi kan erbjuda här.

Projektstöd

Kommunförbundet Skåne erbjuder samtliga skånska kommuner hjälp med att starta nya projekt. Coachning under tiden man skriver projektet och startanalys av vilka program som kan finansiera er projektidé är exempel på det projektstöd som Kommunförbundet erbjuder.

Omvärldsbevakning

Kommunförbundet Skåne erbjuder omvärldsbevakning i form av nyhetsbrev, nyheter och relevanta mailutskick till berörda och intresserade parter.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Johanna Haward