Kommunbesök i Skåne

Kommunförbundet Skånes arbete med EU-relaterade frågor bistår de skånska kommunerna i deras EU-arbete. Vi bidrar till ökad kunskap, förmedlar information och samarbetsmöjligheter samt verkar för de skånska kommunernas intresse i Bryssel och inom EU. Målet med verksamheten är att främja att fler kommunala aktörer tar del av de möjligheter som EU-medlemskapet erbjuder.

Arbetet med EU- och internationella frågor utgår från tre breda grunduppdrag:

  • Stöd i projektutveckling med fokus på EU-finansierade projekt och samarbeten
  • Tillhandahålla servicefunktioner
  • Påverkningsarbete för att bevaka och synliggöra kommunala intressen

Eftersom det ser väldigt olika ut för de skånska kommunerna vad gäller omfattning och organisation kring EU-relaterat arbete strävar vi efter en verksamhet som återspeglar detta och möter kommunerna i deras behov. Arbetet med EU-relaterade frågor bedrivs via två tjänster, en bastjänst i Skåne och en Brysseltjänst.

Vill ni att vi kommer ut och besöker er och berättar mer om vår EU-verksamhet och hur er kommun, förvaltning eller verksamhet kan arbeta med EU-frågor så kontakta oss gärna!

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Johanna Haward