Event & Konferenser

Här tipsar vi om kommande kurser, konferenser och event, vilka kan vara av särskilt intresse för de skånska kommunernas EU-arbete. Vi ger tips om konferenser som anordnas både inom och utanför Sverige. Det kan förekomma en avgift för vissa av dessa events men det står i beskrivningen för respektive event.

Våra konferenser 

Kommunförbundet Skåne anordnar årligen flera kurser och konferenser med en rad olika teman och inriktningar. Vi som arbetar med EU-relaterade frågor erbjuder löpande kurser och konferenser om Skåne i Europa och Europa i Skåne.

Mer information om Kommunförbundet Skånes utbud och aktuella evenemang hittar ni via vår kurs- och konferenssida

Informationstillfälle om Skåne-Blekingeprogrammet, 18 november, Malmö

Tillväxtverket och Kommunförbundet Skåne bjuder in skånska kommuner för att presentera Skåne-Blekingeprogrammet och hur det går till att söka medel. Vi vill också hålla en dialog om behovsbilden hos skånska kommuner och om behoven kan matchas med de finansieringsmöjligheter som finns inom Skåne-Blekingeprogrammet.

Datum: 18 november 2019

Tid: 13:00-15:30

Plats: Tillväxtverket, Östra promenaden 3, Malmö

Läs mer

Skrivarstuga Erasmus+ Strategiska partnerskap 21 november, Hässleholm

Kursen riktar sig till dig som har planer på att lämna in en ansökan för projekt inom strategiska partnerskap (KA2) inom Erasmus+ Ung och Aktiv, till ansökningsdatumet i februari 2020. Målgruppen är civila samhället och offentliga aktörer; till exempel kommunala verksamheter, ideella organisationer samt informella ungdomsgrupper och nätverk.

Under kursen går vi igenom grunderna för Erasmus+ Ung och Aktiv och frågorna som ställs i ansökningsformuläret. Vi går igenom centrala begrepp och prioriteringar. Vi resonerar också kring de krav som ställs på godkända ansökningar och vad som anses vara en kvalitativ ansökan. Du får även möjlighet att jobba med din egen projektansökan och stämma av dina idéer och tankar med oss.

Datum: 21 november 2019, kl. 9.00-17.00 
Plats: Hässleholm, plats meddelas senare 
Kostnad: Kursen är avgiftsfri och ersättning ges för resa. Logi kan anordnas efter önskemål för ett begränsat antal platser. Först till kvarn för beviljade deltagare.

Sista dag för anmälan är 11 november 2019.

Observera att ni förväntas delta på hela utbildningen och att ni bör boka era resor utifrån de tider som gäller för utbildningen.

Anmäl dig via vårt konferensbokningssystem
MUCF Konferensbokningssystem

Information om Erasmus+ Strategiska partnerskap.

Kursen har ett begränsat antal platser. De som inte har deltagit i en skrivarstuga för ansökan inom strategiska partnerskap inom Erasmus+ Ung och Aktiv tidigare är prioriterade samt de som planerar att skicka in ansökan till februari 2020. Därefter är det först till kvarn som gäller. Anmälan är bindande och begränsad till max två personer per organisation.

Hållbara städer i attraktiva regioner 21 november, Malmö

Är du intresserad av att lära mer om metoder för att utveckla hållbara städer i attraktiva regioner?

Kom då till Malmö 21 november 2019 när Tillväxtverket arrangerar en heldag med lärdomar från svenska och europeiska projekt med fokus på hållbar stadsutveckling.

Under förmiddagen kan du få insyn i slutsatser och resultat från insatsen ”Utveckla svenska städer som regionala tillväxtmotorer” och du kan höra mer om hållbar stadsutveckling i ett europeiskt perspektiv. Umeå och Halmstads kommuner ger sina perspektiv på hur man synkar inom kommunen för att resultaten integreras och förankras till att skapa en mer hållbar utveckling. På eftermiddagen kan du höra mer om arbetet i Ystad kommun som regional kärna och hur de har skapat en tydlig koppling till strukturbilden för Region Skåne.

Sista anmälningsdag är den 13 november. Här anmäler ni er.

Läs mer om dagen här.

Östersjöfiske 2020 21-22 november, Simrishamn

Konferensen Östersjöfiske 2020. 21-22 november 2019, Marint Centrum i Simrishamn.

Konferens om Östersjöfiskets framtid. Anmälan senast 11 november.

Läs mer

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration - Europa, Skåne och Integration 22 november, Eslöv

Välkommen till strategiskt forum för nyanländas etablering och integration!

Europa, Skåne och Integration
Den politiska polariseringen har blivit mer och mer tydlig i vårt samhälle, både i Skåne och Europa. Inte minst gäller detta frågor som migration och integration. Vad är det egentligen som händer? Frågorna är många:

 • Hur kan vi förstå och förhålla oss till utvecklingen?
 • Hur påverkar den ökade polariseringen integrationsarbete i kommunerna, både i Skåne och Europa?
 • Hur kan vi agera för att främja integration och inkludering och en socialt hållbar samhällsutveckling?
 • Varför är samarbete på europeisk nivå viktigt?
 • Vilken är Skånes roll i EU och EU:s roll i Skåne?
 • Sydeuropa och Centraleuropa tittar mot norra Europa för bra integrationspraktiker – hur svarar vi an på det?

”Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration” är ett samarrangemang mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Forumet är en mötesplats för kommunala chefer, strateger och andra som har intresse av fördjupning, nätverkande och inspiration inom integration och kompetensförsörjningsfrågor. Den 22 november fördjupar vi oss inom frågorna ovan med syftet att öppna upp perspektiv kring varför europeisk samverkan på integrations- och arbetsmarknadsområdena är viktigt och hur vi kan stärka kapaciteten till EU-finansiering för Skånes kommuner.

Målgrupp: Chefer, strateger och andra med intresse för frågorna, i synnerhet verksamma inom arbetsmarknad, integration, vuxenutbildning, EU-frågor med flera.

PROGRAM

8.30-9.00         Fika & registrering

9.00-9.30         Välkomna & inledning

Välkommen till Eslövs folkhögskola, Ulrika Gleisner, samt Välkommen till Strategiskt forum, Jenny Strand, Kommunförbundet Skåne och Tobias Hedkvist, Region Skåne

09.30-10.45 Det märkligaste med framtiden är att man då kommer kalla vår tid den gamla goda tiden

Per Widerström, ansvarig för den arkeologiska verksamheten och Lars Kruthof, ansvarig för den pedagogiska verksamheten, Gotlands museum

10.45-11.00    Kaffepaus

11.00-12.00    Globalisering och Regionalisering – Det territoriella spänningsfältet och Europa

Inge Eriksson, Universitetsadjunkt i Europastudier, Malmö Universitet

12.00-13.00    Lunch

13.00-14.00    Möjligheter till finansiering inom EU:s sektorsprogram + projekt ELAINE 2.0 med finansiering från sektorsprogrammet Europa för medborgarna

Kristina Jauhiainen Larsson, Kommunförbundet Skånes Brysselkontor & Maria Lindblad, EU-kontor Skåne Nordost

14.00-15.00    Migration och Integration i ett historiskt och teoretiskt jämförande perspektiv

Erica Righard, biträdande professor, Malmö universitet

15.00- 15.15   Avslutning – hur ser processen ut nu?

Jenny Strand, Kommunförbundet Skåne & Tobias Hedkvist, Region Skåne

15.15              Avslutande fika och nätverkande

Tider:
2019-11-22
8:30 – 15:00

Plats:
Medborgarhuset i Eslöv Kyrkogatan 1 241 31, Eslöv 0413-629 88

Kontakt:
Jenny Strand
Telefon: 0728 – 85 48 39
E-post: jenny.strand@kfsk.se

KLICKA HÄR för att anmäla er. Anmälan stänger den 14 november.

Frukostmöte - Utlysning samarbete på landsbygden 26 november, Båstad

Frukostmöte – Utlysning samarbete på landsbygden

När: 26 november kl 9.00-10.30

Var: Båstads företagsby, Ängelholmsvägen 263, Båstad

I samband med att vi utlyser 3,8 miljoner inom åtgärden ”Samarbeten för korta livsmedelskedjor och lokala marknader” bjuder vi nu in till frukostmöte där vi lyfter erfarenheter från tidigare projekt samt informerar om hur ni ansöker. Länsstyrelsen utlyser medel till projekt med syfte att, genom samarbete, korta kedjan mellan konsument och jordbruks- och trädgårdsföretag.

Utlysningen är öppen mellan 1 november 2019 och 6 april 2020.

Program

9.00 Länsstyrelsen bjuder på frukost.

9.30  Presentation av det genomförda samarbetsprojektet ”Matlandet Bjäre – råvaror och upplevelser med maten i centrum”. Ordförande för Båstad Bjäre Gourmet ek för David Lindegren berättar om sina erfarenheter

10.00  Ansökningsinformation

 • Vad ska projektet bidra till?
 • Vem kan söka?
 • Hur söker ni?
 • När kan ni söka?
 • Vad händer efter att ni har sökt?
 • Frågor och funderingar?

10.30  Frukostmötet avslutas

Anmälan: Du anmäler dig på Länsstyrelsen Skånes kalendersida senast den 18 november 2019. VÄLKOMNA!

Frukostmöte - Utlysning samarbete på landsbygden 27 november, Sjöbo

Frukostmöte – Utlysning samarbete på landsbygden

När: 27 november kl 9.00-10.30

Var: Tolånga 17, Stora tolångavägen 99-20,  Sjöbo

I samband med att vi utlyser 3,8 miljoner inom åtgärden ”Samarbeten för korta livsmedelskedjor och lokala marknader” bjuder vi nu in till frukostmöte där vi lyfter erfarenheter från tidigare projekt samt informerar om hur ni ansöker. Länsstyrelsen utlyser medel till projekt med syfte att, genom samarbete, korta kedjan mellan konsument och jordbruks- och trädgårdsföretag.

Utlysningen är öppen mellan 1 november 2019 och 6 april 2020.

Program

9.00 Länsstyrelsen bjuder på frukost.

9.30 Presentation av det genomförda samarbetsprojektet ”Granngrönt”. Projektledare Thomas Bardenstam berättar om sina erfarenheter.

10.00  Ansökningsinformation

 • Vad ska projektet bidra till?
 • Vem kan söka?
 • Hur söker ni?
 • När kan ni söka?
 • Vad händer efter att ni har sökt?
 • Frågor och funderingar?

10.30  Frukostmötet avslutas

Anmälan: Du anmäler dig på Länsstyrelsen Skånes kalendersida senast den 19 november 2019. VÄLKOMNA!

Besöksnäring på agendan 2019 - nationell dialog om samhällets roll för utveckling 4 december, Stockholm

ÅRETS TEMA: Hållbart hela vägen – från globala mål till lokala strategier och genomförande

4 december samlas politiker och ledande tjänstemän från hela Sverige för att diskutera turismpolitiska utmaningar och offentliga aktörers roll för en hållbar utveckling av besöksnäringen. Årets konferens sätter fokus på hållbar utveckling i relation till turism – hur går vi från globala mål till lokala strategier och genomförande?

Under dagen:

 • En ny turismpolitik: I Sverige och Norden formas nu en ny turismpolitik. Vilka mål och insatser för besöksnäringen är viktiga utifrån ett samhällsperspektiv?
 • Vi gör internationella utblickar och djupdyker i lokala initiativ på hemmaplan.
 • Agenda 2030 – hur omsätter vi de globala målen? Kommunala och regionala företrädare berättar om sitt hållbarhetsarbete.
 • Vi tar del av kunskap från forskare och praktiker och lyfter de dilemman och målkonflikter vi står inför för lokal och regional nivå.
 • Nytt för i år! Piazzan – platsen där ni kan dela spännande saker ni har på gång eller vill lyfta ett dilemma som rör hållbar utveckling och turism tillsammans med andra.
 • Politiska överläggningar: Det kommer också att bli tillfälle för dig som är förtroendevald att delta i samtal och överläggningar tillsammans med andra politiker.

PROGRAM OCH ANMÄLAN

Obs att förra årets konferens blev fullbokad. Det går redan nu att anmäla sig om du vill försäkra dig om en plats.

Konferensen vänder sig till dig som är beslutsfattare i kommun, region eller statlig myndighet med ansvar för frågor som påverkar besöksnäringen. Du finns inom t ex samhällsplanering, miljö, kollektivtrafik, kultur, fritid, näringsliv och infrastruktur.

Varmt välkommen!

Sveriges Kommuner och Landsting

Konferensen genomförs i samverkan med Tillväxtverket och Regionala nätverket för turism.

Information och inspel till oss:

Avd för tillväxt och samhällsbyggnad

Linda Ahlford, linda.ahlford@skl.se, 08-452 73 56

Anders Gunnarsson, anders.gunnarsson@skl.se 08-452 78 43

 

Svenska ESF-rådet i Sydsverige bjuder in till konferens om arbetsliv och ohälsa 10 december, Malmö

Svenska ESF-rådet i Sydsverige bjuder in till en resultatspridningskonferens med fokus på arbetsliv och ohälsa. Tisdagen den 10 december presenteras framgångsrika resultat, metoder och erfarenheter från projekt som har beviljats medel från Europeiska socialfonden samt aktuell forskning inom området. Konferensen belyser hur utveckling av strukturer och organisationer kan möjliggöra för fler individers deltagande på arbetsmarknaden. Dessutom synliggörs betydelsen av jämställdhet och tillgänglighet för en inkluderande arbetsmarknad.

Konferensen vänder sig till aktörer som arbetar med ohälsa och arbetsliv eller på andra sätt kan ha användning av resultatet och erfarenheterna från socialfondsprojekten.

TID OCH PLATS: Tisdag den 10 december 2019 Sankt Gertrud Konferens Östergatan 7, Malmö

ANMÄLAN: Klicka här för mer information och anmälan.

Interreg ÖKS - Ansökningsseminarier 17 december, Malmö

Ta chansen att få vägledning och information om att söka stöd och driva Interreg-projekt. Inför 2020 års första ansökningsrunda ordnar vi seminarier på två platser. Inför ansökningsrundan 2020:1 – som stänger den 7 februari 2020 – anordnar vi två ansökningsseminarier mellan 9.30 – 16.00, på följande datum och platser.

 • 28 november 2019 – Aalborg, Danmark
 • 17 december 2019 – Malmö, Sverige

Varför delta?
Vi uppmanar alla projekt som planerar att skicka in en ansökan (även förprojekt) att delta på ett av ansökningsseminarierna. Seminarierna kommer att ge viktig vägledning och information till projekt som vill ansöka. Efter den inledande genomgången erbjuds ni ett samlat 45-minuters möte per projekt med sekretariatet med ytterligare praktisk information och rådgivning. Ni har också möjlighet att ha möte vid annan tidpunkt. Ni kan också boka in ett mer allmänt hållet möte om ni inte är redo att ansöka. Det betyder att ni får enas om när ni önskar att ha ert möte.

Förutsättningar i ansökningsomgång 2020:1
En bra bit in i programperioden börjar det nu ta slut på tillgängliga medel inom insatsområdena Innovation, sysselsättning och de norska så kallade IR-medlen.

Säkra besked om tillgängliga medel har vi först efter höstens möte med Övervakningskommittén den 11-12 december 2019, men vi kan redan nu informera om att det kommer finnas ERUF-medel (för danska och svenska stödmottagare) att söka inom de 2 insatsområdena Grön ekonomi och Transport, samt inom delgeografin Kattegat-Skagerrak.

Det finns naturligtvis alltid möjlighet för norska aktörer att delta i projekt utan den 50-procentiga finansieringen från programmet.

Vad angår förprojekt är det i nuläget möjligt att söka inom alla delgeografier och insatsområden.

Vi återkommer löpande med mer information på interreg-oks.eu.

Anmälan
Senaste anmälningsdag är 25 oktober 2019.

För senare anmälan vänligen mejla sekretariatet direkt: arshia@interreg-oks.eu med information om namn, organisation, e-mail, projektnamn, om projektmöte önskas, om lunch önskas, specialkost.

Save the date: SKL:s Internationella dag 29 januari 2020, Stockholm

Onsdagen den 29 januari 2020 anordnar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en heldag för dig som är förtroendevald eller tjänsteman i kommun eller region, med ett intresse för EU- och internationella frågor.
SKL:s Internationella dag är ett populärt och årligt återkommande evenemang, då du har möjlighet att träffa kollegor och diskutera globala och lokala utmaningar, internationella och EU-frågor som berör din kommun eller din region. 2020 års konferens kommer fokusera på genomförandet av Agenda 2030 och aktuella EU-frågor.
Under hösten presenteras mer detaljerad information om programmets innehåll och anmälan öppnas, men vi hoppas att du redan nu reserverar onsdagen den 29 januari 2020 i din kalender.

Senast uppdaterad: