Event & Konferenser

Här tipsar vi om kommande kurser, konferenser och event, vilka kan vara av särskilt intresse för de skånska kommunernas EU-arbete. Vi ger tips om konferenser som anordnas både inom och utanför Sverige. Det kan förekomma en avgift för vissa av dessa events men det står i beskrivningen för respektive event.

Våra konferenser 

Kommunförbundet Skåne anordnar årligen flera kurser och konferenser med en rad olika teman och inriktningar. Vi som arbetar med EU-relaterade frågor erbjuder löpande kurser och konferenser om Skåne i Europa och Europa i Skåne.

Mer information om Kommunförbundet Skånes utbud och aktuella evenemang hittar ni via vår kurs- och konferenssida

30 augusti - Regionalt Forum 2019

Civilsamhället är viktigt! Partnerskap behövs! Samverkan är lösningen! Skåne är ledande i landet på sektorsövergripande samverkan – vi var först i Sverige med att teckna en regional Överenskommelse, och vi har fler Idéburna Offentliga Partnerskap än andra regioner. Men gör vi tillräckligt? Har civilsamhället blivit en förvaltare istället för förändrare? Ger offentlig sektor verkligt inflytande till civilsamhället?

För att kunna nå ett hållbart Skåne måste vi arbeta över sektorsgränserna men kanske behöver vi själva förändras för att lösa framtiden samhällsutmaningar. Hur kan vi tillsammans förändra Skåne för att kunna arbeta i jämlika partnerskap?

Välkomna till Överenskommelsen Skånes årliga regionala forum – en energiinjektion till sektorsövergripande samverkan.

Plats: Högskolan Kristianstad
Tid: Fredag 30 augusti klockan 09:00-15:30

Anmälan görs här 

Läs mer

Brysselnätverk 3 september, Ystad - endast nätverksdeltagare

Nätverksträff den 3 september, kl 10:00-15:15 i Ystad

Save the date: Interreg Nordsjön - First Level Control Seminar in Sweden 11 september, Malmö

On 11 September, we are organising our next First Level Control Seminar for Swedish beneficiaries-

This intensive, one-day training event is designed to help our projects address key requirements for first level control. We strongly advise all approved projects to participate. The training is designed for lead beneficiaries and beneficiaries responsible for reporting, first and second level controllers, and other parties involved in reporting and control of projects.

The seminar builds participants’ knowledge on how to organise project financial control including the cooperation between the first level controller and the project.

The training covers designation rules, application of national and EU rules, and financial reporting and control. The training is provided by the Joint Secretariat and the Swedish national authority (Tillväxtverket). In addition, you will have the opportunity to book a time slot for bilateral consultations on individual projects.

Note: This event targets participants based in Sweden, since the course covers both programme and national rules.

Practical information

Date and time: 11 September 9 am – 3 pm.

Place: Malmö, Sweden. More information about the venue will be announced later.

Event language: The training will be provided in English, however you will have the opportunity to ask questions in Swedish.

Registration: Registration will open as soon as possible and will be announced on our website and in the Online Monitoring System.

Läs mer

European Cooperation Day 21 september

We commemorate the European Cooperation Day (also known as “EC Day”) on 21 September every year. But why do we celebrate cooperation?

Europe is a mix of cultures and economies that need to understand each other in order to reach their maximum potential. For this reason, the European Union (EU) encourages cooperation in different ways

Planerar ni ett event under EC Day? Tipsa oss gärna så sprider vi information och inbjudningar. 

Läs mer

Hur ställer vi om till fossilfria godstransporter på väg? 24 september, Malmö

Sveriges riksdag har beslutat att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Du som arbetar med inköp av transporter, logistik och godstransporter är varmt välkommen till detta förmiddagsseminarium på Sankt Gertrud i Malmö för att ta del av hur branschens aktörer arbetar för att vi ska nå målen.

Antalet platser är begränsat så anmäl er redan idag, dock senast den 17 september. Eventet är kostnadsfritt och genomförs i samarbete mellan GREAT och Closer.

 

Läs mer

4th South Baltic Programme Annual Event 24-25 september, Ostróda Polen

On 24-25 of September the 4th South Baltic Programme Annual Event will take place in Ostróda, a city located in the western part of the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship in Poland. This year, the annual meeting will be dedicated to sharing experiences and learning from each other about important issues reaching the final stage of projects’ implementation.

Läs mer

Nätverksträff Interreg ÖKS 2-3 oktober, Köpenhamn

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak vil gerne give dig de bedste forudsætninger for at gennemføre dit projekt og opnå langsigtede resultater, der lever videre efter projektslut. Derfor inviterer vi for fjerde år i træk projektledere, økonomer og kommunikatører til at mødes og sammen tale om de muligheder og udfordringer, et Interreg-projekt indeholder, når det kommer til at skabe varige forandringer og innovationer i ÖKS regionen.

Kom tæt på andre projektaktører til netværksmiddag, inspirationsoplæg og erfaringsudveksling i løbet af to forhåbentligt givende dage i København.

Läs mer

Västsvenska EU-konferensen 3-4 oktober, Göteborg

Den 3-4 oktober i Göteborg är det dags för den Västsvenska EU-konferensen. Konferensen är en mötesplats för tjänstepersoner och beslutsfattare som arbetar för lokal och regional utveckling i Västsverige utifrån ett europeiskt perspektiv.

Årets tema är Hur når vi klimatneutralitet i Västsverige?. Vi utgår från EU-kommissionens strategi ”En ren jord åt alla – ett klimatneutralt Europa till 2050”.

  • Vilken roll har Västsverige?
  • Hur samspelar EU:s strategi med nationella, regionala och lokala målsättningar?
  • Hur kan Västsverige leda utvecklingen i Europa mot klimatneutralitet?

För att utforska dessa frågor bjuder årets upplaga av Västsvenska EU-konferensen in ledande experter inom EU- och klimatområdet. Vi tar pulsen på EU och de förändringar som Europa står inför. Kommer EU lyckas uppnå klimatmålen till 2050?: En ren jord åt alla – ett klimatneutralt Europa till 2050.

Läs mer

Kurs - Praktisk projektledning: att planera projekt (2 dagar) 29-30 oktober, Lund

Utbildningen har fokus på praktisk projektledning och är en grundutbildning som inte kräver förkunskaper om projektledning,  Utbildningens upplägg lämpar sig även för deltagare som redan har praktisk erfarenhet av projektledning men kanske inte förkovrat sig i själva metodiken. Vårt utbildningsmaterial stödjer IPMA/PMI certifiering.

Utbildningen är lärarledd, där kortare teoretiska föreläsningar varvas med mer praktiska diskussioner och övningar. Utbildningens upplägg följer en logisk ordning där deltagarna jobbar med ett ”riktigt” projektfall. Vi använder en väl utvecklad pedagogik baserad på problembaserat lärande och har gedigen praktisk erfarenhet av ämnesinnehållet.

Kursen anordnas av KFSK

Läs mer

Save the date: projektträff med fokus på resultatkommunikation 5 november, Hässleholm

Reservera datumet för höstens projektträff med fokus på resultatkommunikation och
genomförande:
5 November 2019 kl 9.00
15.00 i Hässleholm
Inbjudan riktar sig till dig som arbetar i ett projekt med stöd från ERUF, Interreg eller
Horisont 2020 i södra Sverige. Syftet med träffen är att lyfta smarta
kommunikationsmetoder samt lära och inspireras av varandra

Mer information och anmälan kommer

Save the date: Östersjöfiske 2020 21-22 november, Simrishamn

Konferensen Östersjöfiske 2020. 21-22 november 2019, Marint Centrum i Simrishamn.

Läs mer

Save the date: SKL:s Internationella dag 29 januari 2020, Stockholm

Onsdagen den 29 januari 2020 anordnar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en heldag för dig som är förtroendevald eller tjänsteman i kommun eller region, med ett intresse för EU- och internationella frågor.
SKL:s Internationella dag är ett populärt och årligt återkommande evenemang, då du har möjlighet att träffa kollegor och diskutera globala och lokala utmaningar, internationella och EU-frågor som berör din kommun eller din region. 2020 års konferens kommer fokusera på genomförandet av Agenda 2030 och aktuella EU-frågor.
Under hösten presenteras mer detaljerad information om programmets innehåll och anmälan öppnas, men vi hoppas att du redan nu reserverar onsdagen den 29 januari 2020 i din kalender.

Senast uppdaterad: