Transport och Infrastruktur

Här publicerar vi utlysningar som rör insfrastruktur pch transport.

CEF Transport Blending Facility call - Deadline 1 december 2019

The CEF Transport Blending Facility is an innovative approach to promote the substantial participation of private sector investors and financial institutions in projects contributing to the environmental sustainability and efficiency of the transport sector in Europe. The CEF Transport Blending Facility will support two areas which deliver on the Commission’s agenda for a clean and digital transport system:

Läs mer

ERUF - Insatsområde 3: Hållbar tillväxt – Koldioxidsnål ekonomi Dl 22 augusti 2019

Projekt inom insatsområde 3 ska bidra till att ta fram energieffektivare teknik och hushållning med energi i företagen, samt underlätta för dem att växla över till förnybar energi. Även i offentlig sektor ska projekt kunna stödja en effektivare energianvändning och övergång till förnybar energi.

Följande typer av projekt välkomnas särskilt:

  • Projekt som handlar om minskad klimatpåverkan i bostadssektorn.
  • Insatser som handlar om attityd och beteendepåverkande åtgärder, inom trafikplaneringen för att öka ett hållbart resande.
Läs mer

Interreg ÖKS Insatsområde: Transport 9 aug - 13 sep 2019

Återstående budget: 8 miljoner euro

Ansökningsomgång 2019:2 är öppen den 9 augusti till 13 september

Öresund-Kattegat-Skagerrak-området behöver effektiva och hållbara transporter för att utveckla en sammanhängande, attraktiv och tillgänglig gränsöverskridande region. Genom ökad tillgänglighet skapas större arbetsmarknader som stärker den internationella konkurrenskraften.

Insatsområdet ska stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).länk till annan webbplats

Insatsområdet ska också främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och tertiära knutpunkter med TEN-T infrastruktur inklusive multimodala noder samt utveckla och förbättra miljövänliga (inbegripet tystare) och koldioxidsnåla transportsystem, däribland transporter på inre vattenvägar och sjöfart, hamnar, multimodala förbindelser och flygplatsinfrastruktur för att främja hållbar regional och lokal trafik.

Tre specifika mål

Insatsområdet har tre specifika mål;

  • att förbättra tillgängligheten till och genom Öresund-Kattegat-Skagerrak -regionen
  • att minska transporttiden med miljövänliga transportformer för personer och gods till närmaste knutpunkt i TEN-T
  • att öka det miljövänliga transportarbetet i utvalda korridorer, inklusive i kärnnätverket TEN-T samt i och omkring tätorter
Läs mer

Interreg Nordsjön, ansökningsomgång 11 öppen för Full Applications DL 11 okt 2019

Ansökningsomgång 11 är öppna för så kallade Full Applications – ansökningar som passerat steg 1 i ansökan (Expression of Interest) eller är en omarbetad version av en tidigare nekad ansökan. 

DL för ansökningar är den 11 oktober. 

Aktuella områden inom transport och mobilitet:

Green Transport and Mobility

Call 11 is open for project developers who have previously submitted an approved expression of interest or a full application that was rejected.

You may start putting together your application in the Online Monitoring System, and we highly recommend applicants to start on this as early as possible. You can save your draft work in the online monitoring system and continue anytime before submitting your application. 

Please note: Applicants who have received feedback on their expressions of interest are highly recommended to take this into acccount in designing their final application. 

The deadline for submitting full applications is 11 October 23:59 CET. We look forward to receiving the next batch of applications for innovative cooperation projects in the North Sea Region!

Läs mer

Senast uppdaterad: