Intressad av studiebesök i Bryssel

Är du en skånsk kommun och arbetar med EU-finansiering inom din verksamhet, kan det vara intressant att förlägga ett verksamhetsmöte eller internat i Bryssel. Ni skulle då kunna besöka olika EU-institutioner och andra aktörer (nätverk där man kan hitta internationella partners) som kan hjälpa er i er utveckling av er internationella profil och er EU-finansiering från de tematiska sektorsprogram som administreras i Bryssel och kräver internationella partners.

Vid studiebesök i Bryssel behöver vi att ni senast 3 månader i förväg kontaktar oss för att vi ska kunna garantera er ett intressant och skräddarsytt besök utifrån era intresseområden. EU-institutionerna har ett minimum på 15 deltagare för ett besök, vilket gör att en grupp på mindre än 15 deltagare kan innebära att optimalt program inte kan garanteras även om ni kontaktar oss minst 3 månader i förväg.

När ni skickar in en förfrågan för ett studiebesök i Bryssel, skulle vi därför vilja att ni beskriver vilka områden som ni är intresserade av att veta mer om under ert studiebesök, samt hur stor gruppen kommer vara och målgruppen för besöket.

Att besöka förutom Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

EU-kommissionens besökscentrum 

På kommissionens besökscentrum kan man få ett allmänt studiebesök, men kan också anordnas skräddarsydda besök inom specifika politikerområden. Notera dock att gruppen måste vara minst 15 person och 10 veckor i förväg

EU-parlamentet besök

Det finns flera olika möjligheter att besöka parlamentet vilket listas nedan:

  • Plenisalen (vid grupp om mindre än 10 personer behövs ingen förbokning för de öppna besöken se vidare på websidan)
  • Välkomstcenret Station Europa
  • Parlamentarium
  • Europeiska Historiens Hus (Guidad tur kan bokas vid en grupp med minst 10 personer, tisdagar kan en guidad tur med lunch genomföras om det inte är en allt för stor grupp)
  • Protokollingången

Behöver du hjälp att anordna ett intressant program kontakta då Brysselkontoret.

Senast uppdaterad: