Struktur- och investeringsfonder

Flera EU fonder och program är geografiskt bestämda och riktade direkt mot Skåne. Struktur- och investeringsfonderna (ESIF) omfattar regionalfonden, socialfonden, jordbruksfonden och havs- och fiskerifonden. I regionalfonden ingår både de regionala programmen, till exempel Skåne-Blekingeprogrammet och de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg).

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Johanna Haward