Struktur- och investeringsfonder

Struktur- och investeringsfonderna är geografiskt bestämda och omfattar regionalfonden, socialfonden, jordbruksfonden och havs- och fiskerifonden. I regionalfonden ingår både de regionala programmen, till exempel Skåne-Blekingeprogrammet och de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg).

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Johanna Haward