Utbildning

Vi på EU-enheten planerar och genomför utbildningar utifrån behov och efterfrågan från våra kommuner. Vi är lyhörda efter vilka kompetenser som våra kommuner efterfrågar och vår ambition är att ligga steget före och erbjuda utbildningar som håller hög kvalitet till bra priser.

Under våren 2017 erbjuder vi två utbildningar med fokus på projektutveckling. Det första utbildningstillfället ägde rum den 15 februari och ett 20-tal kommunrepresentanter fick då  ta del av hur man planerar en EU-ansökan – från idéstadiet till en färdig ansökan. Om ni har några frågor om detta utbildningstillfälle får ni gärna kontakta vår kursverksamhet eller oss på EU-enheten. För att läsa mer om utbildningen, se här.

Det andra utbildningstillfället är den 8 mars och har fokus på projektledning, administration och ekonomi – att arbeta i ett godkänt EU-projekt. Läs mer om utbildningen här.

 

Om ni har några önskemål eller behov av utbildning eller kompetenshöjande insatser inom ramen för EU-frågor i er kommun får ni gärna kontakta oss på EU-enheten så ska vi undersöka hur vi kan hjälpa er att tillgodose detta.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Johanna Haward