Utbildning

Vi planerar och genomför utbildningar utifrån behov och efterfrågan från våra kommuner. Vi är lyhörda efter vilka kompetenser som våra kommuner efterfrågar och vår ambition är att ligga steget före och erbjuda utbildningar som håller hög kvalitet till bra priser.

Under hösten 2017 erbjuder vi två utbildningar med fokus på ekonomi och projektutveckling. Det första utbildningstillfället äger rum den 17 oktober. Kursen har som målsättning att skapa en trygghet i att hantera ekonomiska frågor inom ramen för både ansökningar och själva projektdriften. Vi lägger stor vikt vid hantering av kostnader; metoder för beräkning, Hur säkerställer vi att en kostnad blir godkänd?, Vad gäller för personal, resor och konsulter? Vi berör också olika aktörer, deras roller och hur relationen mellan dessa regleras. Om ni har några frågor om detta utbildningstillfälle får ni gärna kontakta vår kursverksamhet eller oss på EU-enheten. För att läsa mer om utbildningen, se här.

Det andra utbildningstillfället är den 12 december. Fokus för första delen av dagen kommer att vara på hur en organisation kan lyfta fram strategiska utmaningar och bemöta dessa med hjälp av EU-finansiering. Den andra delen av dagen fokuserar på hur arbetet bör struktureras för att omsätta relevanta projektidéer till bra ansökningar. Mer info om utbildningen hittas här.

 

Om ni har några önskemål eller behov av utbildning eller kompetenshöjande insatser inom ramen för EU-frågor i er kommun får ni gärna kontakta oss så ska vi undersöka hur vi kan hjälpa er att tillgodose detta.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Alma Sandberg