Sammanhållningspolitiken

EU:s sammanhållningspolitik och regionalstöd är av stor vikt för de skånska kommunerna. Det stöd som fonderna erbjuder är ett viktigt instrument för regional utveckling och ligger i linje med EU:s målsättningar om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Planeringen för EU:s kommande programperiod och dess långsiktiga budget har nu börjat inledas och vi på Kommunförbundet Skåne ser det som ett prioriterat arbete att driva frågan kring den framtida sammanhållningspolitiken, i Skåne, nationellt och i Bryssel. Vi kommer att föra en nära dialog med våra kommuner samt med andra lokala, regionala och nationella aktörer. Information och material i detta arbetet samlas löpande här under.

 

Samlat material kring EU:s framtida sammanhållningspolitik:

Kommunförbundet Skåne, skrivelse kring EU:s framtida sammanhållningspolitik

Sammanhållningspolitiken: resultatet av EU:s satsningar 2007-2013

Europeiska kommissionen

Vitbok om EU:s framtid

SKL

SKL 27/9 Nationell dialog konferens om EU:s framtida sammanhållningspolitik

Sammanhållningspolitiken – förberedelseprocessen i Sverige

Sammanhållningspolitik, EU

SVEREG konferens 19-20 april 2016

Hur ska EU:s framtida regionalpolitik se ut?

SKL dokumentation SEVEREG konferens 2016

Dagens Samhälle

Tidningsartikel, Dagens Samhälle – Bucht dags att backa upp regionerna

Europeisk deklaration för sammanhållningspolitiken (28 september 2016)

Summit of regions – draft programme

En stark och förnyad regionalpolitik för alla regioner efter år 2020

Sveriges Regering om SHP

Sveriges nationella reformprogram 2016

Pressmeddelande om EU:s budget post 2020

Twitter: #EUregions

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Malin Olsson