Broschyrer

Kommunförbundet Skånes har ett flertal olika broschyrer som kan vara utav intresse för de skånska kommunernas EU-arbete såsom, broschyrer om EU-finansiering och EU-arbete. Här kommer dessa broschyrer publiceras tillsammans med andra aktörers broschyrer som vi tror kan vara av intresse för er.

Din guide till EU-finansiering

Kommunförbundet Skånes programguide över EU:s program och fonder 2014–2020, där du kan läsa mer om de olika programmens mål, prioriteringsområden, vem som kan söka finansiering samt goda projektexempel. Klicka här att öppna guiden.

Kommuner och forskning i samverkan

Kommunförbundet Skånes skrift med konkreta exempel där forskningssamarbete och kommunforskning, på olika sätt, har lett till nytta och värde för kommunorganisationen. Klicka här för att öppna guiden.

EU:s sektorsprogram- what's in it for me?

Kommunförbundet Skåne tillsammans med Regin Värmland har gjort en rapport om fyra kommuners arbete med EU:s sektorsprogram.

Läs mer

Regionalt perspektiv - en nyckel till Sveriges utveckling

Region Skåne och Strukturbild för Skånes rapport om regional fysisk planering. Den fysiska planeringen måste nämligen beakta det faktum att människor idag bor, arbetar och spenderar sin fritid i olika kommuner, något som rapporten belyser.

Läs mer

Nyanlända entreprenörer på landsbygden

Tillväxtverkets rapport om hur nyanlända kan etablera företag på landsbygden. Rapporten är en studie i Sverige där flertalet mönster för företagande på landsbygden. Rapporten är ett samarbete mellan tillväxtverket, europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och landsbygdsnätverket 2020.

Läs mer

Gränslöst samarbete i Skandinavien

Interreg ÖKS broschyr innehållande lärdomar från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007–2013.

Du hittar broschyren här

 

Gemensamma utmaningar kräver gemensamma lösningar

Interreg ÖKS broschyr om EU och 15 regioner som stödjer samarbete över gränserna kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Du hittar broschyren här

Att köpa grönt! - En handbok om miljöanpassad offentlig upphandling

EU:s handbok för hur miljöanpassad upphandling genomförs.

Du hittar handboken här

Tillstånd och trender för regional tillväxt 2018

Tillväxtverkets rapport om Tillstånd och trender för regional tillväxt 2018 innehållande grundläggande fakta, statistik och analyser om regionala tillväxtförutsättningar och tillväxtprocesser.

Läs mer

Senast uppdaterad: