Partnersök: Från myndighet till medspelare

Holbæk kommun söker partners till en Interreg ÖKS-ansökan för att genomföra ett projekt för hållbara gröna lösningar. Syftet med projektet är att få kommuner att bli mer flexibla i miljöfrågor, och att istället för att att endast agera som myndighet och fokusera regelverken bättre samarbeta med företag för att möjliggöra hållbara och gröna tillväxtslösningar.

Holbæk kommun har redan idag positiva erfarenheter från ett sådant arbetssätt, och det är dessa erfarenheter som bygger grunden för Interregprojektet. Länsstyrelsen Skåne kommer att gå med i projektet, som nu söker fler kommunala och regionala partners som vill vara en del av projektets målsättningar.

För mer information om projektet och kontaktuppgifter till projektledare hittas här

Publicerad:

Skriv en kommentar