Partnersök för ett Europa för medborgarna-nätverk

Europa för medborgarna finns för att öka kunskapen om den Europeiska Unionen och samtidigt främja medborgarkontakt och föra Europa närmre invånarna. Programmet ska uppmuntra till diskussioner om Europas historia och framtid, men även visa upp Europas mångfald.

Antwerpen letar efter partners för ett nätverksprojekt vars mål är att ge kommuner och regioner en tydligare koppling till Europa. Projektets syfte är att genom informationskampanjer och utställningar få invånarna att bättre förstå kopplingen till EU. Projektet söker partners över hela Europa och vänder sig till kommuner och regioner.

För mer information, kontakta vårt Brysselkontor.

Kristina Jauhianen Larsson
Brysselsamordnare
0728 – 85 47 61
kristina.jauhianen.larsson@kfsk.se

Publicerad:

Skriv en kommentar