Skåne

Hemorganisation och EU-arbetet i våra skånska kommuner

Kommunförbundet Skånes verksamhet för EU & internationellt består av den brysselbaserade tjänsten tillsammans med bastjänsten som är stationerad i Lund. Båda tjänsterna arbetar i nära samarbete med varandra och arbetar som ett team inom de gemensamma prioriteringar som tagits fram för Kommunförbundet Skånes EU-arbete. Den skånebaserade tjänsten representerar kommunerna i de nätverk och sammanhang som är lokaliserade i Skåne samt fokuserar på de fonder och program som är knutna geografiskt till Skåne (struktur- och investeringsfonder).

Hemmaorganisationen vilar på två ben, dels Kommunförbundet Skånes arbete med att stärka kommunerna i sitt arbete, dels kommunernas eget arbete för att dra nytta av de möjligheter som finns. Arbetet på hemmaplan fokuserar till stor del på att stärka de skånska kommunerna med olika former av utbildnings- och stödinsatser när det gäller EU-relaterade frågor. Kommunförbundet arbetar tillsammans för att kunna stärka kommunernas arbete på hemmaplan samt att öka deras möjligheter att dra nytta av Brysselkontoret och de fördelar som en kommunal representation i Bryssel innebär.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Johanna Haward