Nätverk kopplade till Bryssel

Nätverksdeltagande på europeisk nivå kan vara mycket givande för lokala och regionala aktörer, det ger bland annat möjligheter för erfarenhetsutbyte, påverkansarbete samt metod- och verksamhetsutveckling genom projektsamarbete. De nätverk som Brysselkontoret är en del av:

SVEREG

SVEREG är ett samarbete med de svenska stads- och regionkontor i Bryssel samt andra viktiga svenska aktörer och företrädare såsom SKL och Vinnova.

Vill ni veta mer om SVEREG? Tveka inte att kontakta oss.

 

ERLAI

Nätverket ERLAI är ett nätverk för regionala och lokala aktörer i frågor rörande asyl och immigration. Syftet med nätverket är att dela erfarenhet och diskutera frågor rörande asyl-och immigrationsfrågor med fokus på mottagande, integration och återvändande.

Vill ni veta mer om ERLAI, kontakta oss gärna.

EIP on AHA reference site

Skåne har blivit en Reference Site för EIP on AHA.

Huvudmålet med partnerskapet är att öka antalet friska levnadsår i EU med två år genom att:

  1. Förbättra de äldres hälsa och livskvalitet
  2. Se till att vård- och omsorgssystemen är hållbara och effektiva på lång sikt
  3. Förbättra EU-företagens konkurrenskraft genom nya tillväxt- och marknadsmöjligheter

 

Läs mer

ERRIN

ERRIN är ett nätverk bestående av olika aktörer baserat i Bryssel. Syftet med nätverket är att göra regionalt samarbete enklare samt kunskapsutbyte. ERRIN har 13 olika arbetsgrupper inom: bioekonomi; blå tillväxt; design och kreativitet; energi och klimatpåverkan; hälsa; ICT; innovation och investering; öppnandet av forskning; smarta städer; smart specialisering; turism; transport.

Läs mer

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Kristina Jauhiainen Larsson