Nätverk

Kommunförbundet Skåne arbetar driver och deltar i ett flertal nätverk både i Skåne och i Bryssel med olika inriktning, funktion och ambitionsnivå

Engagemang i nätverk är en strategiskt viktig källa till erfarenhetsutbyte och information men kan också fungera som en effektiv väg in i projektsamarbeten. Kommunförbundet Skåne samarbetar aktivt med en rad olika aktörer i Skåne förutom de skånska kommunerna.

EU-nätverket

EU-nätverket (tidigare Brysselnätverket) är Kommunförbundet Skånes nätverk för EU-samordnare/strateger eller annan resurs som ansvarar för EU-frågor. Nätverket bjuds in till ett antal träffar per år för att därigenom ge både Kommunförbundet Skånes EU-enhet och kommunrepresentanterna möjlighet att fånga upp tankar, idéer och förslag från varandra samt informera om stort och smått både från Skåne och i Bryssel. Dessa fysiska möten, vanligtvis fyra per år, är en väsentlig ingrediens i att skapa förankring. Vår ambition är att en av träffarna ska arrangeras som ett internat med aktuellt tema, antingen i Bryssel eller i Skåne.

Vill du veta ifall din kommuns är representerad i nätverket? Tveka inte att kontakta oss, vi hjälper era gärna med denna informationen.

Strategiska EU-nätverket

Syftet med nätverket är att agera som en mötesplats för ett stort antal skånska aktörer där man kan utbyta information, diskutera strategiskt viktiga frågor för Skåne samt framtida samarbetsmöjligheter.

Följande parter ingår i nätverket: Kommunförbundet Skåne (sammankallande), Region Skåne, Länsstyrelsen, Tillväxtverket, ESF-rådet, representanter från INTERREG-programmen, Europa direkt-kontoren i Skåne, Malmö Universitet, Lund Universitet, Högskolan Kristianstad, Sveriges lantbruksuniversitet samt kommunala representanter.

Vill ni veta mer om vårt arbete i det strategiska EU-nätverket, tveka inte att höra av er.

Fondsamordningsgruppen

Syftet med gruppen är att samordna de fyra struktur- och investeringsfonderna bättre. Här förs diskussioner, utbyte av information mellan de olika organisationerna samt att vi anordnar tematiska träffar, gemensamma utbildnings- och informationsinsatser. Syftet är att agera som en arbetsgrupp till den Strategiska fondsamordningsgruppen som består av chefer från förvaltande myndigheter och regionaltutvecklingsansvariga i Skåne-Blekinge.

Fondsamordningsgruppen består av tjänstemän från följande organisationer: Region Skåne (sammankallande), Region Blekinge, Länsstyrelsen Skåne och Blekinge, Leader, ESF-rådet, Tillväxtverket, Malmö stad, Kommunförbundet Skåne samt Brysselkontoren för Region Skåne och Småland-Blekinge-Halland.

Landsbydspartnerskapet

Partnerskapet agerar som rådgivande till Länsstyrelsen och i utformningen av Landsbygdsprogrammets regionala del för Skåne. Här förs diskussioner kring generell projektutveckling, pågående processer samt informationsutbyte mellan organisationerna.

Består av tjänstemän från följande organisationer: Länsstyrelsen (sammankallande), Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, ESF-rådet, Leader, Sveriges Lantbruksuniversitet, Hushållningssällskapet, Skogsstyrelsen samt Lantbrukarnas riksförbund.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Johanna Haward