Brysselkontoret

Skåne i Bryssel - Brysselkontoret är de skånska kommunernas representationskontor i Bryssel

Kommunförbundet Skåne har ett permanent Brysselkontor sedan mars 2017, och Kristina Jauhiainen Larsson är på plats sedan september 2017.

Målet med Brysselkontoret är att representera de 33 skånska kommunernas intressen på plats i Bryssel. Detta omfattas av projektutveckling, bevakning av EU:s sektorsprogram som administreras i Bryssel, stöd vid projektansökningar, partnersök samt nätverkande. 2018 års arbete utgår från fem fokusområden: Digitalisering, Integration, Energi, Miljö (vatten & mat) och Klimat. Kommunförbundet Skåne erbjuder även studiebesök för de nätverk som vi administrerar.

Ett av EU-verksamhetens största område är bevakning av EU:s projektfinansiering, som delas upp i struktur- och investeringsfonderna (som är sammanhållningspolitiken) samt sektorsprogrammen där man för det mesta också måste ha internationella partners. Sektorsprogrammen är Brysselkontorets fokus och de administreras i Bryssel. Finansieringsmöjligheterna skiljer sig något åt, och historiskt sett så har de skånska kommunerna inte utnyttjat EU:s sektorsprogram i den grad som är möjlig. Kommunförbundet Skånes Brysselkontor genomförde en undersökning under 2018 tillsammans med Region Värmlands Brysselkontor som visade att kunskapen om sektorsprogrammen generellt sett är låg i kommunerna och att de upplevdes svårare än struktur- och investeringsfonderna. Rapporten identifierade ett par nyckelegenskaper för att en kommun bättre kan arbeta med EU:s sektorsprogram, vilka var en etablerad och välförankrad EU-befattning i kommunen, en politisk vilja att arbeta med EU-frågor och EU-finansiering, samarbeten lokalt och internationellt nätverkande.

Brysselkontoret deltar aktivt i flera nätverk för att få tidig information, och hitta bra internationella partners inom projektsök för våra kommuner. Bland annat innebär vårt medlemskap i ERRIN (European Regions and Research and Innovation Network) att alla 33 skånska kommuner också har full tillgång till nätverket, och kan delta i deras aktiviteter och få eget login till deras websida. Brysselkontoret deltar aktivt i följande av ERRINs 13 tematiska arbetsgrupper: Digitalisering, Energi, Miljö (vatten & mat) och Klimat. Vid behov kan också Brysselkontorets representant delta i möten för kommuners räkning som inte kan komma ner vid tillfälle.

Kommunförbundet Skåne Brysselkontor deltar också aktivt i nätverket ERLAI med fokus på prioritering integration, och inom det nätverket arbetar vi aktivt för att arrangera en konferens under 2020 på temat integration med fokus på finansiering från sektorsprogrammen.

Brysselkontoret är beläget i de centrala EU-kvarteren i Nordic House: Rue du Luxembourg 3, 1000 Bruxelle

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Kristina Jauhiainen Larsson