Om oss

Kommunförbundet Skåne är en politiskt styrd intresseorganisation som värnar om de 33 skånska kommunernas intressen. I detta uppdrag ingår ett arbete kring EU- och internationella frågor.

En stor del av det arbete som utförs i kommunerna influeras och påverkas av EU-samarbetet. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) påverkas ungefär 60% av kommunernas fullmäktige dagordning av EU:s lagstiftning och policyprocesser. Direkt eller indirekt berör EU alla verksamhetsområden inom en kommun. Precis som att politiken på nationell nivå är av betydelse för de skånska kommunerna, ser vi det som en självklarhet att den europeiska politiken är av liknande vikt. Det ligger helt enkelt i de skånska kommunernas intresse att engagera sig i EU-frågor och de möjligheter som finns för verksamhetsutveckling på europeisk nivå.

Kommunförbundet Skånes arbete med EU-relaterade frågor bistår de skånska kommunerna i deras EU-arbete. Vi bidrar till ökad kunskap, förmedlar information och samarbetsmöjligheter samt verkar för de skånska kommunernas intresse i Bryssel och inom EU. Målet med verksamheten är att främja att fler kommunala aktörer tar del av de möjligheter som EU-medlemskapet erbjuder.

Arbetet med EU- och internationella frågor utgår från tre breda grunduppdrag:

 • Stöd i projektutveckling med fokus på EU-finansierade projekt och samarbeten
 • Tillhandahålla servicefunktioner
 • Påverkningsarbete för att bevaka och synliggöra kommunala intressen

Eftersom det ser väldigt olika ut för de skånska kommunerna vad gäller omfattning och organisation kring EU-relaterat arbete strävar vi efter en verksamhet som återspeglar detta och möter kommunerna i deras behov. Mer om det EU-relaterade uppdraget finns att läsa i verksamhetsplanen (se höger kolumn).

Kommunförbundet Skåne erbjuder de skånska kommunerna utbildningar och annan hjälp som EU-projektanalys, partnersök och projektstöd utifrån kommunernas behov och önskan.

Vi planerar och genomför utbildningar utifrån behov och efterfrågan från våra kommuner. Vi är lyhörda efter vilka kompetenser som våra kommuner efterfrågar och vår ambition är att ligga steget före och erbjuda utbildningar som håller hög kvalitet till bra priser.Om ni har några önskemål eller behov av utbildning eller kompetenshöjande insatser inom ramen för EU-frågor i er kommun får ni gärna kontakta oss så ska vi undersöka hur vi kan hjälpa er att tillgodose detta.

Vi erbjuder även ett flertal andra services som EPA, projektstöd och partnersök. Läs gärna mer nedan och tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller skulle vilja veta mer.

Kommunbesök i Skåne

Kommunförbundet Skånes arbete med EU-relaterade frågor bistår de skånska kommunerna i deras EU-arbete. Vi bidrar till ökad kunskap, förmedlar information och samarbetsmöjligheter samt verkar för de skånska kommunernas intresse i Bryssel och inom EU. Målet med verksamheten är att främja att fler kommunala aktörer tar del av de möjligheter som EU-medlemskapet erbjuder.

Arbetet med EU- och internationella frågor utgår från tre breda grunduppdrag:

 • Stöd i projektutveckling med fokus på EU-finansierade projekt och samarbeten
 • Tillhandahålla servicefunktioner
 • Påverkningsarbete för att bevaka och synliggöra kommunala intressen

Eftersom det ser väldigt olika ut för de skånska kommunerna vad gäller omfattning och organisation kring EU-relaterat arbete strävar vi efter en verksamhet som återspeglar detta och möter kommunerna i deras behov. Arbetet med EU-relaterade frågor bedrivs via två tjänster, en bastjänst i Skåne och en Brysseltjänst.

Vill ni att vi kommer ut och besöker er och berättar mer om vår EU-verksamhet och hur er kommun, förvaltning eller verksamhet kan arbeta med EU-frågor så kontakta oss gärna!

Kompetensutveckling och utbildning

Kommunförbundet Skåne erbjuder samtliga skånska kommuner EU-utbildning, vilket ger en djupare inblick i EU.

Kommunförbundet Skåne erbjuder utbildning inom EU:s olika fonder och program inom sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat som kommunala verksamheter kan söka medel för.

Utbildningen kan innehålla olika element såsom:

 • Introduktion EU:s politik och beslutsinstanser;
 • Långtidsbudget;
 • Vilka program och fonder finns för att söka
 • Vad är skillnaden på de geografiska fonderna, programmen och sektorsprogrammen?
 • Att ansöka om medel- om möjligheter att hitta projektpartners och projektförfarande.

Utbildning skräddarsys givetvis utifrån era behov och önskemål. Tveka inte att höra av er vid eventuella frågor eller ifall er kommun är intresserade av en EU-utbildningen.

EU-projekt analys (EPA)

Kommunförbundet Skånes erbjuder samtliga skånska kommuner att genomföra en EU-projektanalys. Syftet med en EPA är att visa på vilka möjligheter det finns för kommunens verksamheter att bedriva utvecklingsarbete med hjälp av EU-finansiering.

Metoden EU-projektanalys (EPA) innebär att en djupgående analys genomförs av EU-finansieringens möjligheter kopplade till verksamheternas utvecklingsbehov. Analysen omfattar dels möjligheterna i de mer närliggande struktur- och investeringsfonderna, dels möjligheterna i EU-kommissionens så kallade sektorsprogram, som administreras via direktoraten i Bryssel.

Syftet är att ge den enskilda kommunen en tydlig bild av hur man kan använda sig av EU-finansiering i utvecklingsarbetet.

Vårt analysverktyg utgår från kommunens befintliga politiska visioner, idéer och långsiktiga mål. Hela processen beräknas ta fyra-fem månader. Analysen genomförs kommunövergripande, utifrån prioriteringar från kommunstyrelsens arbetsutskott.

För mer information kontakta EU-samordnaren.

Projektstöd

Kommunförbundet Skåne erbjuder samtliga skånska kommuner hjälp med att starta nya projekt. Coachning under tiden man skriver projektet och startanalys av vilka program som kan finansiera er projektidé är exempel på det projektstöd som Kommunförbundet erbjuder.

 

Omvärldsbevakning

Kommunförbundet Skåne erbjuder omvärldsbevakning i form av nyhetsbrevnyheter och relevanta mailutskick till berörda och intresserade parter.

Senast uppdaterad: