Visa upp ert EU-projekt inför en stor europeisk publik!

Driver ni, eller har ni drivit, ett EU-projekt med aktiviteter kopplat till entreprenöriellt lärande? Ta då chansen och lyft ert EU-projekt inför en europeisk publik!

Practice into Policy: Entrepreneurial Learning (PiP) vill uppmärksamma EU-projekt för entreprenöriellt lärande. De vill samla in så många goda exempel som möjligt för att visa på värdet och inverkan av EU-projekt. Genom att samla kunskap om de resultat som EU-projekten gett hoppas de skapa goda förutsättningar för framtida lyckade EU-projekt.

Entreprenöriellt lärande definieras kortfattat som ”learning by doing”, att omsätta en idé till handling. Om detta är grunden i ert EU-projekt välkomnar de er att fylla i en enkät som sammanfattar projektet. Oavsett om ert EU-projektet berör jordbruk, sociala innovationer, företagsamhet eller läskunnighet ber de er att fylla i enkäten – alla EU-projekt med entreprenöriellt lärande i fokus är välkomna!

Mer information och enkäten hittar ni här.

Skicka in ert bidrag senast den 31 mars 2017.

Publicerad:

Sidansvarig

Malin Olsson

Skriv en kommentar