Vind i seglen i fokus vid State of the Union

EU-kommissionens ordförande presenterade sin vision om EU:s framtid vid det årliga State of the Union-talet.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll den 13 september 2017 det årliga talet State of the Union, där EU-kommissionens ordförande delar sin syn på hur läget i EU är, och vad som bör prioriteras i framtiden. Juncker betonade att EU:s ekonomiska återhämtning är fortsatt bra, och att tillväxten i Europa har varit stark de senaste åren. Investeringsplanen och dess insatser har visat goda resultat, och EU har vind i seglen.

Tidigare i år lanserade Juncker sin vitbok  om de olika riktningar ett EU kan ta för att utvecklas med de utmaningar och möjligheter EU står inför. Juncker presenterade sin egna vision om ett EU som präglas av frihet, jämlikhet och av en stark rättsstat. I och med vinden i seglen som EU har menade Juncker att det är hög tid att utveckla EU, och att införliva de förväntningarna EU:s medborgare har på unionen. Juncker menade att EU bör fortsätta fokusera på de stora frågorna, och inte detaljstyra i mindre frågor som har en större och tydligare inverkan på människors vardag.

I samband med talet tyckte Juncker att tiden är inne för att gå från reflektion och debatt till agerande. Det är dags att utföra reformer i EU medans de positiva vindarna är starka. I samband med talet lanserades även förslag till två nya myndigheter, för att öka datasäkerheten i EU och för att säkerhetsställa arbetsrättigheterna för samtliga EU-medborgare. Samma lön för samma arbete på samma plats skall gälla i EU, det får inte finnas några andra-klassens medborgare.

För mer information, se State of the Union 2017.

Publicerad:

Skriv en kommentar