”Vi har inte fått någon kunskap om EU från skolan”

Det var ord och inga visor när fem ungdomsråd kom upp på scen och fick ställa EU-relaterade frågor till skånska politiker samt EU- och handelsminister Ann Linde på EU-dagen i Ystad den 18 april. Under dagen ingick SÖSK-kommunerna i ett EU-handslag med Ann Linde och på eftermiddagen arrangerade Kommunförbundet Skåne tillsammans med Region Skåne en workshop med de regionala fonderna.

På Ystads teater från 1894 arrangerade SÖSK (Sydöstra Skånes Samarbetskommitté) tillsammans med Europa Direkt SydSkåne en EU-dag. Dagen inleddes med besök av EU- och handelsminister Ann Linde, som SÖSK-kommunerna sedan skulle ingå ett EU-handslag med. Handslaget föregicks av en paneldebatt mellan ministern och representanter från de fyra SÖSK-kommunerna: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Paneldebatten handlade om Sveriges, och mer specifikt kommunernas, kunskap om EU och hur EU påverkar oss på lokal nivå. Moderator för debatten var Maria Strömvik, universitetslektor på Statsvetenskaplig institutionen på Lunds universitet, som på uppdrag av regeringen har tagit fram utredningen om Sveriges delaktighet i EU, ”EU på hemmaplan” – vilken också ligger till grund för EU-handslaget.

SÖSK-kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad ingick i ett EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde.

”Eu på hemmaplan” visar att kunskapen om EU i Sverige är mycket låg, inte minst i demokratiskt viktiga grupper som politiker och tjänstemän, journalister och skolan. Under paneldebatten pressades därför politikerna på hur de tydligare ska öka kunskapen och engagemanget i samhället inom EU-frågor, något som också är syftet med EU-handslaget. Aktörer som ingår i ett EU-handslag åtar sig att tydligt arbeta för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. SÖSK-politikerna lyfte bland annat att de måste bli bättre på att nå ut med information om EU och inom vilka områden EU påverkar oss i vardagen. Ann Linde lyfte att detta också är en viktig del i handslaget – exempelvis har bara 8% av Sveriges kommuner har information om EU på sina hemsidor.

Skarpa frågor från skarpa ungdomsråd

Varför ett ökat engagemang inom EU-relaterade frågor är viktigt blev tydligt när fem ungdomsråd från SÖSK-kommunerna kom upp på scen och anslöt sig till debatten. På frågan om vad de kan om EU, och om vad de har tagit med sig från skolan i ämnet svarade samtliga att de inte har fått någon kunskap om EU från skolan. Ett oroväckande empiriskt exempel. För att öka engagemang för EU bland ungdomar menade ungdomsråden att det är viktigt att bjuda in dem, men också att skapa diskussion, samt att EU borde vara självklart att ta upp i skolan i samtidigt som man går igenom Sveriges politiska system.

Efter panelsamtalet ingick kommunerna i ett EU-handslag med Ann Linde, och åtog sig då att aktivt arbeta vidare med dessa frågor. Kommunförbundet Skåne har tidigare ingått i ett EU-handslag med Ann Linde, detta skedde på Europaforum i Hässleholm förra året. Du kan läsa mer om det här.

Här lär sig några av deltagarna mer om Landsbygdsprogrammet under eftermiddagens workshop.

Workshop med de regionala fonderna

Under eftermiddagen arrangerades sedan tre parallella workshops. Kommunförbundet Skåne höll tillsammans med Region Skåne i en workshop till vilken vi hade bjudit in representanter från de olika regionala programmen. Deltagarna på workshopen fick möjlighet att mingla runt mellan olika bord och lära sig mer om de olika programmen, samt ställa direkta frågor om finansieringsmöjligheter utifrån deras organisations behov.

Publicerad:

Skriv en kommentar