Vad kan vi vänta oss av den nya EU-kommissionen ledd av Ursula von der Leyen

Den 27 november röstade Europaparlamentet igenom den nya EU-kommissionen med ordförande Ursula von der Leyen i spetsen. Den nya kommissionen med totalt 27 kommissionärer tillträde söndagen den 1 december.

Den 27 november röstade Europaparlamentet om den nya EU-kommissionen ledd av Ursula von der Leyen, för tillträde den 1 december.

Von der Leyen och hennes kommission kommer att arbeta under de stora utmaningar som vi har idag: en turbulent omvärld, digitala omvandlingen och klimatomställningen. Fokus för EU:s långtidsbudget 2021-2027 har också beslutats av medlemsländernas stats- och regeringschefer i Europeiska rådet att fokusera på migration, säkerhet, forskning och-innovation samt Erasmus+. Samhällsutmaningar som man lättare löser tillsammans på europeisk nivå än nationell. Vidare har klimatomställningen ett stort fokus i den nya långtidsbudgeten och den digitala samhällsomvandlingen har beaktats i alla förslag för den nya långtidsbudgeten (såsom transport, energi, jordbruk, hälsovård, kultur och andra frågor). För den digitala samhällsomvandlingen med artificiell intelligens och stora dataflöden kommer det att finnas mycket finansiering i nästa långtidsbudget. Långtidsbudgeten består av följande sju sektorspecifika rubriker: inre marknad, innovation och digitalisering, sammanhållning och värderingar, naturresurser och miljö, migration och gränsförvaltning, säkerhet och försvar, grannskapet och omvärlden, och europeisk offentlig förvaltning.

Ursula von der Leyen och den nya EU-kommissionen tillträdde den 1 december och vi fick en ny Europeisk förslagsställare och förväntningarna är stora. Fokus kommer att ligga på klimatet och inom den första 100 dagarna kommer en förslag till en green deal och planen är att Europa skall leda klimatarbetet framåt och bli den första gröna klimatneutrala kontinenten 2050. Med så stort fokus på klimatomställning, och med skilda europeiska åsikter (polska kolentusiaster och tyska solcellsentusiaster) är det bäddat för att detta kommer att bli den fråga som framöver kommer att skapa mest osämja.

Den nya kommissionen ska också bli en geopolitisk kommission, vilket innebär att EU ska vara en tydligare röst på den internationella arenan när det gäller mänskliga rättigheter, hållbarhet, frihandel men även i säkerhetspolitiken i egenskap av världens största handelsmakt, men också världens största biståndsgivare. I de utmaningar man identifierade som prioriteringar för den nya långtidsbudgeten 2021-2027 är flera kopplade till detta område, och till den svenska EU-kommissionären Ylva Johanssons portfölj. Ylva Johansson, kommissionär sedan 1 december för inrikes frågor är ansvarig för områdena innefattar migration och säkerhet som tidigare låg på två kommissionärer. Ursula von der Leyen har ändrat strukturen på den nya kommissionen och portföljerna för de olika kommissionärerna och inrättat flera viceordföranden för att de skall kunna ta ett mer samlat grepp kring speciellt viktiga frågor, såsom green deal som är Frans Timmermans, och A Europe Fit for the Digital Age som är Margerete Vesthagers portfölj.

Ylva Johansson tror sig redan hittat lösningen på migrationsfrågan, men den kommer inte att bli officiell förräns efter årsskiftet, men hon har uttalat sig att hon som kommissionär för inrikes frågor kommer att fokusera på implementeringen av ett gemensamt system för migration som är hållbart och ansvarsfullt. Hon vill också att vi gör mer och bättre för integrationen för de som har rätt att stanna här. Men, hon vill också förbättra polissamarbetet för att skydda medborgare mot våld, organiserad brottslighethet, sexuellt utnyttjande av barn och trafficking.

Den nya EU-kommissionen.

Publicerad:

Skriv en kommentar