Utlysningarna för 2018 LIFE har öppnat!

Utlysningarna inom LIFE 2018 har nu öppnat. Sök EU-medel inom båda delprogrammen som riktar sig mot miljö och klimat.

LIFE har nu publicerat programmet för 2018:s projektutlysningar. Life är EU:s program för miljö och klimat under perioden 1 januari 2014 till den 31 december 2020. Programmet stödjer alla projekt inom det gröna området och omfattar bland annat effektiv hantering av avfall, naturens resurseffektivitet och ”ökad medvetenhet”.

Life bygger på två delprogram riktade mot miljö och klimat. Tidsfristen för miljöprogrammet är den 12 juni 2018, och för klimatprogrammet är det den 12 september 2018. För integrerade projekt är tidsfristen den 5 september 2018.

Läs mer om utlysningarna här

Publicerad:

Skriv en kommentar