Utlysningar öppna inom Europa för Medborgarna

Programmet för Europa för Medborgarna har publicerat utlysningarna för 2019. Europa för Medborgarna syftar till att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare och för att lyfta den europeiska historian.

Det finns nu fyra utlysningar inom programmet för Europa för Medborgare som är öppna för ansökningar där kommuner, ideella organisationer och andra aktörer kan söka bidrag för internationella samarbeten. Det är inom de två programområdena europeisk hågkomst och demokratisk delaktighet och medborgarengagemang som det nu finns möjlighet att göra en ansökan.

Inom europeisk hågkomst är det följande historiska år och event som ska uppmärksammas:

  • 1919: Versaillesfreden
  • 1939: Slutet på spanska inbördeskriget ur ett europeiskt perspektiv
  • 1979: EU-valet – 40 år sedan det första EU-valet
  • 1989: Demokratiska revolutioner i Central- och Östeuropa och Berlinmurens fall.
  • 2004:15 år av EU-utvidgning i Central- och Östeuropa.

Deadline för utlysningen är den 1 februari 2019.

Inom Demokratisk delaktighet och medborgarengagemang är det följande områden som är öppna för ansökan:

  • Vänorts-projekt
  • Nätverk av städer
  • Projekt för det civila samhället

Deadline för vänortsprojekt är den 1 februari 2019, nätverk av städer har deadline den 1 mars 2019 och projekt för civila samhället har deadline den 1 september 2019. Inom vänortsprojekt och nätverk av städer finns det ytterligare ett utlysningstillfälle under 2019 som kommer ha deadline den 1 september 2019.

Ansökningar inom Europa för medborgarna görs här. Mer information om Europa för medborgarna i Sverige hittar ni på MUCF:s hemsida.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Carlsson

Skriv en kommentar