Urban Innovative Actions redovisar ämnesområden för tredje ansökningsperioden

Urban Innovative Actions har i dagarna annonserat sina fyra ämnesområden inför kommande ansökningsperiod, vilka blir:

  • Klimatanpassning
  • Luftkvalité
  • Bostäder
  • Arbete och färdigheter i lokal ekonomi

Ansökningsomgång tre kommer att öppna i december.

Se Urban Innovative Actions för mer information.

Publicerad:

Skriv en kommentar