URBACT utlysning med fokus på handlingsplanerande nätverk!

Den 7 januari 2019 öppnar utlysningen för URBACT med fokus på skapandet av handlingsplanerande nätverk. Bjuvs kommun har genom URBACT-projektet CHANGE!, inlett en medborgardialog som involverat lärare och elever i ombyggnationen av en skola i kommunen. Tillväxtverket håller även en informationsdag den 15 januari i Stockholm gällande den nya utlysningen.

Länsstyrelsen Skåne blev inbjudna till URBACT projektet CHANGE! under 2015 tillsammans med åtta andra länder: Eindhoven (Nederländerna- Projektägare), Nagykanizsa (Ungern), Gdansk (Polen), Forlí (Italien), Dún Laoghaire-Rathdowm (Irland), Amarante (Portugal), Riga (Lettland) och Aarhus (Danmark). Projektet CHANGE! som avslutades tidigare i år syftade till att inledda medborgardialoger kring offentliga tjänster då detta område generellt tenderar till att inte involvera invånarna. Länsstyrelsen i Skåne valde att arbeta med fem skånska kommuner för att utveckla medborgardialogen i Skåne genom användandet av den så kallade omvända pyramidenmodellen.  Bjuvs kommun lyfts och har fungerat som ett gott-exempel bland de andra partnerna i projektet då de använd den omvända pyramiden med stor framgång. En skola i kommunen skulle byggas om, och då valde Bjuv att direkt konsultera lärarna och eleverna, då barn sällan involveras i liknande konsultationer. Involveringen av barn i medborgardialogen väckte ett stort intresse från de andra projektpartnerna och bjöds därav in till det internationella mötet i Riga för att berätta mer om sitt arbete. Länsstyrelsen Skåne lyfte att resultaten från projektet var väldigt bra, med stort utbyte från alla parter och att de alla var i samma storlek, vilket resulterade i att fokusen var på samhällsplanering snarare än stadsplanering. Länsstyrelsen Skåne ingår gärna i ett nytt URBACT projekt, och planerar att genomföra ett tillsammans med Bjuvs kommun. Mer information om CHANGE! hittar ni här.  

Inför nästkommande Urbact utlysning anordnar Tillväxtverket en informationsdag den 15 januari med fokus på den nya utlysningen, erfarenhetsutbyte från svenska kommuner som deltagit i programmet samt individuell rådgivningen gällande ansökningsprocessen. Anmälan till informationsdagen hittar ni här. Nästa URBACT utlysning öppnar den 7 januari 2019 och kommer ha fokus på skapandet av handlingsplanerande nätverk, mer information om utlysningen hittar ni här.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Carlsson

Skriv en kommentar