Uppstart av nätverk för EU-ekonomer!

Igår hade Nätverk för EU-ekonomer sitt första möte! Uppstarten av nätverket är ett initiativ från Kommunförbundet Skåne om att driva ett nytt nätverk för ekonomer som jobbar med EU-finansierade projekt i Skånes kommuner. För första gången samlades nätverket för att lära känna varandra, nätverka och identifiera nätverkets funktion.

Under eftermiddagen samlades Nätverk för EU-ekonomer en första gång för att lära känna varandra och identifiera vilka behov de ser i sitt arbete med externt finansierade projekt, och hur nätverket kan vara ett stöd i det arbetet. Dagen resulterade i spännande samtal där ekonomer och andra som involveras i projektverksamheter med extern finansiering kunde träffas, nätverka och identifiera framtida möjligheter att dela djupare kunskap om specifika program. Under eftermiddagen höll Christer Borglin, Senior Research Advisor på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), en presentation med tips för ekonomer i arbetet med sektorsprogrammet Horisont 2020, samt gav goda råd och inspiration utifrån ett liknande nätverk för EU-ekonomer som startades internt inom SLU för fem år sedan.

Kommer att träffas 2-3 gånger per termin

Nätverket ska träffas 2–3 gånger under våren respektive hösten. Det är Kommunförbundet Skåne som även framöver ansvarar för träffarna, vilka kommer att rotera mellan olika mötesplatser runt om i Skåne. Förslag om att bjuda in specifika fonder och program till kommande möten lyftes under eftermiddagen i syfte att mer på djupet kunna lära sig mer om hur programmen ska hanteras. Vidare förslag handlade om att därtill erbjuda utbildningar samt samla in vilken kunskap och erfarenhet som finns inom nätverket för att i framtiden kunna hjälpa varandra med programspecifika frågor.

Vill du veta mer om nätverket?

Jobbar du som ekonom med EU-finansierade projekt på lokal nivå i Skåne och vill få chansen att träffa fler i samma position, få fördjupad kunskap och dela med dig av din kunskap? Hör av dig till Åsa Olsson, projektekonom på Kommunförbundet Skåne, för att ta reda på mer om nätverket: asa.olsson@kfsk.se

Publicerad:

Skriv en kommentar