Två Interreg ÖKS-projekt med skånska projektledare startar 2018

Interreg ÖKS har nyligen beviljat fyra projekt, varav två är med skånska projektledare och projektdeltagare. Den första januari 2018 inleds projekten Jobb på tvärs och Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen och båda projekten är treåriga med slutdatum 31 december 2020. Projekten har den gemensamma nämnaren mobilitet, med två skilda utgångspunkter.

Jobb på tvärs, inom insatsområdet Sysselsättning, kommer drivas av Helsingborgs stad, med Helsingør Kommune och Arbetsförmedlingen som projektpartners. Målet med projektet är att vända trenden på med minskat antal gränspendlare, med fokus på sträckan Helsingborg-Helsingör. På lång sikt hoppas projektet vara en del av skapandet av en gemensam arbetsmarknad i Öresund.

Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen, inom insatsområdet Transport, kommer drivas av Region Skåne med bland annat Kristianstads kommun, Malmö stad, Helsingborgs stad, Lunds universitet och flera danska aktörer som partners. Målet med projektet är att utveckla transportsystemet inom Greater Copenhagen för att öka tillgängligheten i hela området. Tanken är också att kartlägga hur kapaciteten för tågtrafiken i området bör utvecklas i framtiden och göra den mer sammanhängande.

Läs mer om projekten här.

Publicerad:

Skriv en kommentar