ESF:s transnationell utlysning för Common Framework

Den 20 januari öppnar Svenska ESF-rådets nationella utlysning för transnationella projekt i den gemensamma EU-utlysningen inom Common Framework.

Syftet är att tillämpa eller utveckla en metod i en transnationell kontext tillsammans med minst en partner från ett annat medlemsland inom följande områden:

  • Social Economy
  • Inclusion
  • Youth Employment
  • Migrants

Utlysningen stänger den 11 maj 2018, och det finns möjlighet till projektstart från 1 oktober 2018. Den totala projekttiden är på mellan 18–36 månader. Minst en transnationell partner är krav. För mer information om Transnationellt samarbetsavtal (TCA – Transnational Cooperation Agreement), besök EU-kommissionens hemsida. Kontakta gärna oss på Kommunförbundet Skåne om ni vill ha hjälp att hitta internationella partners.

EU-kommissionens plattform för transnationellt arbete (AEIDL) och polska ESF-myndigheten (Ministeriet för ekonomisk utveckling) ordnar ett partnersöks-forum i Warszawa den 22-23 mars i samband med att den gemensamma Europa-utlysningen öppnar. För bokning och information besök ESF:s hemsida.

För närvarande deltar tio medlemsländer i Common Framework: Belgien, Bulgarien, Kroatien, Finland, Grekland, Irland, Italien, Polen, Portugal och Sverige. Även andra medlemsländer har, eller ska, öppna utlysningar med möjlighet till transnationellt samarbete.

Mer information om utlysningen går att hitta här.

 

Publicerad:

Skriv en kommentar