Toppmöte för rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg

Fredagen den 17 november står Sverige och Göteborg värd för ett informellt toppmöte med fokus på sociala frågor. Stefan Löven, tillsammans med kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har bjudit in stats- och regeringscheferna från EU:s medlemsstater som tillsammans med arbetsmarknadens parter och andra nyckelaktörer ska diskutera hur de tillsammans kan skapa en bättre framtid för alla Européer, och diskutera tre övergripande frågor:

  • Hur skapas nya jobb, innovation och rätt utbildad arbetskraft?
  • Hur säkerställs rättvisa arbets- och anställningsvillkor, och hur motverkas osund konkurrens?
  • Hur ska människor ställa om till framtidens jobb?

Under mötet kommer även den Sociala pelaren att antas av kommissionen, Europaparlamentet och medlemsländerna, vilka vägleder sociala rättigheter på och utanför arbetsmarknaden. Större delen av mötet kommer att webbsändas på Social Summits hemsida.

För mer information, se:
Regeringens hemsida
Social Summits hemsida

Publicerad:

Skriv en kommentar