Sveriges Kommuner och Landsting - På gång inom EU

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerade den 9 september dokumentet På gång inom EU - hösten 2019. I dokumentet, som är dryga 70 sidor långt, kan en läsa om aktuella EU frågor som påverkar svenska regioner och kommuner. Dokumentet finns nu tillgänglig i digital version på SKL:s hemsida. Den tryckta versionen beräknas komma den 20 september 2019.

I den nyligen publicerade septemberutgåvan av På gång inom EU sammanfattar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) de utmaningar och möjligheter som ligger inom EU:s ramar hösten 2019, och som på ett eller annat vis påverkar svenska kommuner och regioner. I dokumentet kan en bland annat läsa om förslagen till EU:s kommande långtidsbudget 2021–2027, den nya mandatperioden i EU, inrättandet av en europeisk arbetsmarknadsmyndighet, programmering av framtidens sammanhållningspolitik samt den sociala dimensionen av EU, för att nämna några. I början av dokumentet presenterar SKL även sina åtta mest prioriterade EU-frågor inför hösten 2019. De prioriteringar som nämns är:

  1. EU:s framtida långtidsbudget 2021–2017
  2. En kraftfull och hållbar sammanhållningspolitik efter 2020
  3. Den sociala dimensionen av EU
  4. Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
  5. EU:s vattendirektiv – bättre hänsyn till lokala förutsättningar
  6. Lokalt och regionalt arbete för en cirkulär ekonomi med minskad platsanvändning i Europa
  7. Mobilitet och infrastruktur
  8. Horisont Europa

Om en är intresserad av att läsa mer, hittar ni den digitala versionen av dokumentet här.

Publicerad:

Skriv en kommentar