Svenska institutet öppnar utlysning för samarbete inom Östersjöregionen

Svenska institutet öppnar nu en utlysning för dem som vill inkludera nya projektpartners från andra Östersjöländer. Syftet med utlysningen är att öka det internationella samarbetet mellan Sverige och länderna runt Östersjöregionen. Utlysningen stänger den 28 maj.

Om man som svensk organisation deltar i ett EU-projekt eller i ett flaggskepp för EU:s strategi för Östersjöregionen kan man nu få stöd från Svenska Institutet inom stödformen tredjelandsamverkan inom Östersjöregionen. Inom tredjelandsamverkan kan man söka EU-medel för att inkludera aktörer från EU:s Östliga partnerskap, Ryssland samt länder kring Östersjön. Syftet med stödformen är att skapa förutsättningar för fler partnerskap mellan aktörer i Sverige och länderna runt Östersjöregionen. Man hoppas med denna utlysning kunna stärka det internationella samarbetet inom Europa och ge en bredare ansats till pågående EU-projekt eller flaggskepp. Projekten ska kunna relatera till EU:s policy i regionen vilka är EU:s strategi för Östersjöregionen eller det Östliga partnerskapet 

Ett projekt kan maximalt få 350 000 kr för ett år eller maximalt 700 000 kr för två år. Det lägsta belopp som kan sökas, oavsett längd på projektet, är 200 000 kr. Svenska institutet har satt upp dessa kriterier för den som kan söka:  

  • En aktör baserad i Sverige måste vara huvudsökande och ansvarig för projektets genomförande och redovisning. 
  • Ansökan ska omfatta minst två aktörer d.v.s. en svensk huvudsökande samt en aktör från minst ett programland. 
  • Stödberättigade programländer är Sverige (som huvudsökande) och Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina samt Vitryssland (som tredje land som ska läggas till EU-projektet/flaggskeppet). 
  • Ansökan ska kopplas till ett befintligt EU-projekt eller flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen. 
  • Den svenska huvudsökande ska vara en part i det befintliga EU-projektet eller flaggskeppet. 
  • Det pågående EU-projekt som tredje land ska samverka med förutsätts ha ett partnerskap som helt eller delvis består av Östersjöregionala länder för att stärka det regionala samarbetet ytterligare. Östersjöregionala länder är i detta sammanhang Estland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark, Finland och Tyskland. Utöver dessa kan även andra länder ingå i EU-projektet. 

Utlysningen är nu öppen och stänger den 28 maj. För mer information och kontaktuppgifter se Svenska Institutets hemsida 

 

Publicerad:

Skriv en kommentar