Succé med Erasmus+ belystes i Ystad

Europa Direkt Sydöstra Skåne bjöd i förra veckan in till en eftermiddag med fokus på succé med Erasmusprogrammet. Två handläggare från Utbildnings- och högskolerådet (UHR) i Stockholm var på plats för att informera om de möjligheter som Erasmus+ erbjuder utbildningssektorn.

Informationsmötet som anordnades i Ystad den 20 april riktade sig till verksamma inom skolans värld. På plats var allt ifrån förskolrepresentanter till kommunala utbildningsstrateger, yrkesvägledare och museipersonal. Från Erasmus+ nationella kontaktpunkt, Utbildnings- och högskolerådet (UHR), var handläggarna Kerstin Claesson Callahan och Linda Nilsson på plats för att berätta om Erasmus+ och de fördelar som finns att arbeta med programmet.

Förutom att utbyten inom Erasmus+ kan bidra med nya perspektiv, nya kunskaper och kontakter för framtiden menade de två handläggarna att Erasmus+ skapar personlig utveckling och nya förhållningssätt för deltagarna. Handläggarna från UHR påpekade även att Erasmus+ inte är ett exkluderande eller elitistiskt program utan är till för alla! Alla utbildningsnivåer, från förskola till vuxenutbildning, kan delta såväl som alla elever oavsett förutsättningar eller bakgrund.

Sedan mars i år är det möjligt att ansöka om medel för att genomföra förberedande besök hos möjliga projektpartners för att utreda möjligheter till samarbete och formulera projekttankar tillsammans. För att få till en så bra ansökan och ett så lyckat Erasmus+-projekt som möjligt föreslår handläggarna från UHR att möjligheten till förberedande besöks tillvaratas. Förslagsvis menar de att ansökningar till förberedande besök skickas in nu under våren, besök hos möjliga partners genomförs under sommar/höst, projektägaren deltar i Erasmus+ skrivarstugor till hösten och en väl genomarbetad Erasmusansökan skickas in till våren.

Mer om Erasmus+ går att läsa på programhemsidan eller på UHR:s hemsida utbyten.se.

Kommunförbundet Skåne har tidigare skrivit om Förberedande besök inom Erasmus+ .

Publicerad:

Sidansvarig

Malin Olsson

Skriv en kommentar