Stärk arbetet med Agenda 2030 genom Kommunala Partnerskap

Dags att ansöka om Kommunalt Partnerskap. Kommunala partnerskap är en Sida finansierad samarbetsform där en kommun eller region i Sverige identifierar en liknande utmaning tillsammans med en motsvarighet i något av de 19 möjliga samarbetsländerna. Fram till den 15 mars är ansökningsomgången öppen.

ICLD – Internationellt Center för Lokal Demokrati – öppnade nyligen ansökan för Kommunala Partnerskap. Partnerskapet ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska, lokala myndigheter både i samarbetsländerna och Sverige och finansieras av Sida. Utlysningen är öppen just nu och stänger den 15 mars 2020.

Utmaningen och temat för samarbetet kan vara vad som helst som ligger inom det kommunala/regionala ansvarsområdet. Programmet Kommunalt Partnerskap är ett bra sätt att arbeta med Agenda 2030. Genom partnerskapet förbättrar deltagande kommuner/regioner sina verksamheter samtidigt som de bidrar både till internationellt utvecklingssamarbete liksom att uppnå de globala målen.

Partnerskapet ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom något, eller några av följande kärnområden:

  • Jämlik/rättvis och inkluderande behandling
  • Deltagande och delaktighet
  • Transparens och insynsmöjligheter
  • Möjlighet till ansvarsutkrävande

19 möjliga samarbetsländer

Kommuner, regioner och regionala kommunalförbund i Sverige kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av de 19 samarbetsländerna:

Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kosovo, Nordmakedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina, Indonesien, Kina, Vietnam, Botswana, Kenya, Mozambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zambia.

 

Ni hittar mer information om ansökningsförfarandet här

Vid SKR:s internationella dag den 29/1 2020, varifrån bilden ovan också är,  så presenterades ett inspirerande exempel på just partnerskap mellan svenska Ale och två lokala aktörer i Botswana och Moldavien, läs mer här. För ytterligare information och inspiration så har vi har tidigare skrivit om kommunala partnerskap här 

Publicerad:

Sidansvarig

Johanna Haward

Skriv en kommentar