Sök finansiering för ökad gränsarbetspendling

Den 1 februari anordnades en konferens i Roskilde om vägen till en större arbetsmarknad i området kring Öresund, Kattegat och Skagerrak samt den dansk-tyska gränsen. Kommunförbundet Skåne var på plats under dagen där Interreg ÖKS uppmuntrade till fler ansökningar för projekt med fokus på en ökad gränsarbetspendling.

I området kring Öresund, Kattegat och Skagerrak samt den dansk-tyska gränsen går det att identifiera stora potential i form av entreprenörskap, arbetskraft och utbildning. Samtidigt utgör gränserna mellan de olika länderna fortfarande ett hinder för att utöka arbetsmarknaden och dess kapacitet. Den 1 februari arrangerade Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS), tillsammans med Interreg Deutschland-Danmark, en konferens med syfte att informera och inspirera hur kommuner kan söka finansiering till projekt med fokus på att utöka arbetsmarknaden genom ökad gränsarbetspendling.

Bland de 90 000 som arbetar i ett annat nordiskt land, så står Sverige för den övervägande gränspendlingen. Pendlingen mellan Själland och Skåne ökade kraftigt innan 2008, men har sedan finanskrisen minskat. Trots att arbetsmarknaden på den danska sidan har återhämtat sig och nu befinner sig på samma nivå som innan 2008, går det fortfarande inte att observera en ökad pendling. Enligt Britt Andresen från Øresundsinstituttet kan orsaken vara att gränshindren har blivit större, där införandet av ID- och gränskontroller figurerar som det mest handfasta exemplet. Språkbarriärer och konkurrens om arbetskraften mellan länderna är vidare exempel på hinder som har en bromsande effekt på en gränsöverskridande integration av arbetsmarknaden.

Inom Interreg ÖKS:s fjärde insatsområde – Sysselsättning – går det att söka finansiering för projekt som riktar in sig på gränsarbetspendling. Sekretariatet understryker att det inte finns några ramar för vad projektet ska innehålla, utan det kan handla om praktiker, certifieringar, matchning av efterfrågan, etc. Syftet är att det ska vara lätt att leva, arbeta och studera över landsgränserna.

Inspiration till projektidéer kan hämtas från konferensens presentationer, där inslaget av fysiska gränskontroller och hur det påverkar vår föreställning om att bo i en region med fri rörlighet lyfts fram. Britt Andresen menar att detta skapar problem i form av både formella och mentala gränshinder bland gränsregionens invånare. Mentala gränshinder påverkar oss direkt i form av skillnader i språk, arbetsklimat och stereotyper – det är till exempel inte ovanligt att danskar uppfattar svenskar som ”för PK”. Det går också att identifiera ett tydligt behov av mer information om olika gränshinder, något som inte minst lyfts fram av konferensdeltagarna själva. Andra utmaningar omfattar den gränsöverskridande integrationen av utbildningssystem och näringsliv, men också formella hinder som lagar och regler.

Den 13 augusti öppnar Interreg ÖKS ansökningsomgång 2018:2, som stänger den 7 september. Läs mer om insatsområde 4: Sysselsättning här.

Publicerad:

Skriv en kommentar