Skånskt och svenskt deltagande i Horisont 2020.

Vinnova har nyligen publicerat sin årsbok om deltagandet i horisont 2020. Sverige har hittills varit framgångsrika inom programmet då vi placerar oss högt upp på listan över länder som beviljats mest pengar från programmet.

Under april månad publicerade Vinnova sin årsbok om deltagandet i Horisont 2020, EU:s flaggskepp för forskning och innovation. Sverige har hittills varit framgångsrika när det gäller att beviljas medel från programmet då vi placerar oss på en åttonde plats över de länder som har beviljats mest stöd från programmet. Listan toppas av de större länderna Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Men, enligt landsjämförelse per capita ligger Sverige på femte plats, efter Nederländerna, Cypern, Belgien och Norge. 21 län har deltagit i Horisont 2020, och starkast deltagande har Stockholms, Västra Götalands och Skånes län.

Under pelaren för samhälleliga utmaningar, går i genomsnitt 3,8 % av stödet till Sverige inom främst inom områden som råvaror, resurseffektivitet, klimat, miljö, hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande. De offentliga organisationer och myndigheter som främst deltagit i Horisont 2020 i Sverige är; Forskningsrådet för miljö, Stockholms läns landsting, Energimyndigheten, Vetenskapsrådet, areella näringar och samhällsbyggande, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institutet, och Stockholm stad.

Vill du veta mera, läs hela rapporten här.

 

Publicerad:

Skriv en kommentar