Skåne har blivit en Reference Site

Under våren ansökte Region Skåne i samarbete med flera andra skånska aktörer, om att vara en fortsatt Reference site inom Europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande (EIP AHA). Tidigare i veckan fick vi det glädjande beskedet att vi blivit godkända som Reference site och att vi nu fått 3-stjänor av 4 möjliga.

Vi har fått det glädjande beskedet att Skåne reference site har fått 3-stjärnor av 4 möjliga i den senaste ansökningsrundan. I den tidigare rundan hade Skåne 2-stjärnor. Detta är roliga och goda nyheter och något vi i Skåne och Bryssel kan vara stolta över.

Europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande har under våren tagit nya tag och haft en omstartsperiod där samtliga reference sites och alla individuella åtaganden i arbetsgrupperna har behövt förnyas. Huvudtanken med denna omstart är att arbetsplanerna ska bli mer hanterbara och  innehålla fler kortsiktiga projektmoment (SPRINTS) för att få genomslagskraft och ökat engagemang inom partnerskapet. Förhoppningen är att detta kan leda till ökade finansieringsmöjligheter för skånska aktörer. Vi från Kommunförbundet Skåne kommer att fortsätta att engagera oss i denna skånska allians då vi ser att det finns en efterfrågan och intresse från kommunalt håll gällande äldrevård och tekniska lösningar.

Huvudmålet med partnerskapet är att öka antalet friska levnadsår i EU med två år genom att:

  1. Förbättra de äldres hälsa och livskvalitet
  2. Se till att vård- och omsorgssystemen är hållbara och effektiva på lång sikt
  3. Förbättra EU-företagens konkurrenskraft genom nya tillväxt- och marknadsmöjligheter                                                                                                                                                                                                                                                                          För mer information se hemsida.

En stjärnceremoni planeras den 6 december i samband med den årliga partnerskapskonferensen i Bryssel 5-8 december.

En lista med alla reference sites finns att tillgå på EIP AHA hemsida.

Till hösten kommer vi att fortsätta diskussionerna och hålla er uppdaterade om vad som är på gång inom EIP AHA.

Publicerad:

Sidansvarig

Johanna Haward

Skriv en kommentar