Seminarium om hållbara städer

Den 4 december anordnade sydsvenska aktörer ett seminarium om hållbara städer i Bryssel.

Det var stor uppslutning i Bryssel när sydsvenska aktörer under Lärosäten Syds Brysselkontors ledning (Region Skånes Brysselkontor, Kommunförbundet Skånes Brysselkontor, Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor och Malmö stads Brysselkontor) anordnade ett seminarium på temat ”Collaborating towards a Horizon Europe mission on climate-neutral cities by and for citizens – how do we ensure smartness?”

Det arbete som redan gjort i Syd Sverige inom området presenterades av Peter Kirsch, Future by Lund; Jens Gille, Helsingborgs stad; Lena Neij, Lunds universitet; Giles Thomson, Blekinges Tekniska Institut; Thomas Barfoed Randrup, SLU; Kristian Widén, Halmstads universitet.

Detta följdes av en presentation av Jean-Francois Aguinaga från DG Forskning och Innovation på EU-kommissionen. Som beskrev nyheten i forskningsprogrammen (Horisont Europa) framåt, som är missions/uppdrag och ett av dem är ”Carbon-Neutral and Smart Cities”. exakt hur de kommer att utformas är inte klart ännu.

De kluster av utmaningar som föreslås i Horisont Europa är i stort sett lika de samhällsutmaningar som prioriteras inom Horisont 2020: – Hälsa, Kultur och inkluderande samhällen, Civil säkerhet för samhället, Digitala frågor, industri och rymd, Klimat och energi, Mobilitet, Bioekonomi, livsmedel, naturresurser, jordbruk och miljö.

Nyheten i Horisont Europa – ’missions’/uppdrag kommer utformas som en del av Horisont Europas strategiska planeringsprocess, och är tvärsektoriella, och kommer styra inriktningen på olika utlysningar i flera kluster, och de är följande: Adaption to Climate Change, including Societal Transformation – Cancer – Healthy Oceans and Natural Waters – Carbon-Neutral and Smart Cities – Soil Health for sustainable food systems.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion om hur man bäst skulle vilja att uppdragen skall se ut för att kunna implementeras. Paneldiskussionen leddes av Anthony van de Ven, Eindhoven Brainport Brysselkontor, och I panelen deltog Anna Lisa Boni, EUROCITIES, Pirita Lindholm, European Regions Research and Innovation Network (ERRIN), Peter Kisch, Future by Lund, Lena Neij, Lund universitet, Ola Nord, Malmö stad Brysselkontor.

Den 4 december anordnade sydsvenska aktörer ett seminarium om hållbara städer i Bryssel.

 

Publicerad:

Skriv en kommentar