Sammanhållningspolitiken

EU:s sammanhållningspolitik och regionalstöd är av stor vikt för de skånska kommunerna. Det stöd som fonderna erbjuder är ett viktigt instrument för regional utveckling och ligger i linje med EU:s målsättningar om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Planeringen för EU:s kommande programperiod och dess långsiktiga budget har nu börjat inledas och vi på Kommunförbundet Skåne ser det som ett prioriterat arbete att driva frågan kring den framtida sammanhållningspolitiken, i Skåne, nationellt och i Bryssel. Vi kommer att föra en nära dialog med våra kommuner samt med andra lokala, regionala och nationella aktörer. Information och material i detta arbetet samlas löpande här under.

 

Samlat material kring EU:s framtida sammanhållningspolitik:

Kommunförbundet Skåne, skrivelse kring EU:s framtida sammanhållningspolitik

Sammanhållningspolitiken: resultatet av EU:s satsningar 2007-2013

 

SKL

SKL 27/9 Nationell dialog konferens om EU:s framtida sammanhållningspolitik

 

SVEREG konferens 19-20 april 2016

Hur ska EU:s framtida regionalpolitik se ut?

SKL dokumentation SEVEREG konferens 2016

 

Dagens Samhälle

Tidningsartikel, Dagens Samhälle – Bucht dags att backa upp regionerna

 

Europeisk deklaration för sammanhållningspolitiken (28 september 2016):

Summit of regions – draft programme

En stark och förnyad regionalpolitik för alla regioner efter år 2020

 

Twitter: #EUregions

 

Vid frågor eller önskan om mer information kontakta gärna vår EU-enhet:

Johanna Haward

Samordnare för Brysselkontoret

johanna.haward@kfsk.se

 

Emma Landgren

EU-samordnare

emma.landgren@kfsk.se

Publicerad:

Sidansvarig

Stina Lindgren

Skriv en kommentar