Så blir den nya kommissionen – en uppdatering av den Europeiska kommissionen efter sommaren 2019

Under tisdagen den 10 september presenterade den Europeiska kommissionens framtida ordförande Ursula von der Leyen sitt team av kommissionärer och deras tilldelade ansvarsområden. Nu ligger ett stort ansvar på Europaparlamentet, som under september och oktober månad har i uppgift att genomföra diverse utfrågningar och granskningar av de nominerade kommissionärerna och deras kompetenser.

Vad har hänt?

Tisdagen den 16 juli 2019 röstade Europaparlamentet fram den för många helt otippade Ursula von der Leyen som framtida ordförande för Europeiska kommissionen. Von der Leyen är tidigare tysk försvarsminister och har verkat under bland annat Angela Merkel.

Det var med en knapp majoritet som von der Leyen slutligen röstades fram som ordförande – 383 ledamöter för, 327 emot och med 22 nedlagda röster. För att röstas fram som ordförande för EU-kommissionen krävs totalt 374 röster (absolut majoritet), en siffra som den förre detta tyska förbundskanslern precis uppnådde. Valet av von der Leyen beskrivs som en kompromiss av European Peoples Party (EPP), Progressive Alliance of Socialists & Democrats (S&D) och liberala Renew Europe.

Von der Leyen kommer att som första kvinna någonsin efterträda Jean-Claude Juncker på platsen som den Europeiska kommissionens ordförande från och med den 1 november 2019.

Innan von der Leyen tar plats som ordförande i kommissionen är hennes viktigaste uppgift att ta fram och presentera sitt team av kommissionärer, inklusive fördelningen av ansvarsområden (portfolier). Inför valet av kommissionärer har von der Leyen vid flertalet tillfällen poängterat vikten av att säkerställa en lika andel kvinnliga som manliga kommissionärer bland de kandidater som medlemsländernas stats- och regeringschefer föreslår. Efter presskonferensen den 10 september kan vi fastställa att den nya kommissionen kommer att bestå av totalt 13 kvinnor och 14 män – en fördelning som innebär den mest jämställda kommissionen hitintills.

Ytterligare prioriteringar för von der Leyen och för kommande mandatperiod är:

  • Ett grönare Europa – von der Leyen vill göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent till 2050
  • Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern
  • Ett starkare Europa i världen
  • Stärka demokratin i Europa

Alla medlemsländer förutom Storbritannien valde att nominera en potentiell kandidat som kommissionär. Anledningen till att Storbritannien valde att avstå beror på premiärminister Boris Johnsons övertygelse om att Storbritannien kommer lämna EU senaste den sista oktober 2019. Om brexitförhandlingarna förlängs till efter den sista oktober kommer även Storbritannien att behöva nominera en kandidat, enligt von der Leyen.

Sveriges kandidatur landade på nuvarande arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) som ny potentiell EU-kommissionär. När varje medlemsland hade nominerat en kandidat tilldelades uppgiften att fördela de olika ansvarsområdena för respektive kommissionär von der Leyen.

Så blir den nya kommissionen

Tisdagen den 10 september 2019 presenterade von der Leyen efter veckor av dolda förhandlingar sina framtida kommissionärer, inklusive fördelningen av ansvarsområden. Svenska Ylva Johansson tilldelades portfolion för inrikesfrågor. I rollen som kommissionär över inrikesfrågor ingår framförallt asyl- och migrationsfrågor, samt ansvaret över EU:s gränsstyrka Frontex. Von der Leyen kommenterade i samband med nomineringen av Johansson att; ”Om ni vill ha något gjort, fråga henne!”. Efter resultatet av nomineringarna kommenterade Johansson på plats i Bryssel att hon kände sig nöjd med sitt tilldelade ansvarsområde. Även om det är en tung och svår portfölj var inrikesfrågor en av de portföljer som Johansson tidigare hade önskat.

Ylva Johansson lär få arbeta nära den grekiska framtida vice ordförande Margaritis Schinas, vars arbetsområde beskrivs som att ”försvara Europas livsstil” – en något diffus titel som direkt skapade rubriker, särskilt när det visade sig att ansvarsområdena bakom titeln innefattar ett övergripande ansvar för både integration och migration.

Vidare kommer von der Leyens EU-kommission att tillskillnad från nuvarande kommission ha tre så kallade verkställande vice ordförande. Dessa kommer ha en dubbel roll i att både agera vice ordförande för kommissionsledamöterna, samt ansvara för varsitt tilldelat område. Som väntat blev den nederländska Frans Timmerman verkställande vice ordförande och kommer framförallt arbeta med att samordna den så kallade European Green Deal. Timmerman kommer dessutom vara ansvarig för EU:s klimatpolitik, detta med stöd från generaldirektoratet för klimatpolitik. Verkställande vice ordförande Margrethe Vestager från Danmark blir så kallat digitaliseringsgeneral och kommer ansvara för ett EU rustat för den digitala tidsåldern. Vestager kommer även i samarbete med generaldirektoratet för konkurrens ansvara för konkurrensfrågor.

Slutligen nominerades även lettiska Valdis Dombrovskis till positionen som verkställande vice ordförande. Dombrovskis kommer ha huvudansvar för ”en ekonomi som fungerar för folket”. Dombrovskis tilldelas också posten som kommissionär med ansvar för finansiella tjänster, detta med stöd av generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapital. Ytterligare fem kommissionärer får rollen som vice ordförande, men kommer inte kallas för verkställande. Det höga antalet vice ordförande (totalt åtta stycken, inkluderat de verkställande vice ordförandena) är mycket ovanligt, men det är ännu för tidigt att säga vad det kommer att innebära.

Vad händer nu?

Nu är det upp till Europaparlamentet att genom diverse utfrågningar godkänna von der Leyens val av kommissionärer. Under senare delar av september och oktober kommer von der Leyens kandidater och deras kompetens att granskas i Europaparlamentet. Innan de nominerade kommissionärerna kan börjar arbeta skall de i parlamentet ställas inför utfrågningar. Där avgörs ifall de nominerade kandidaternas kvalifikationer och kompetenser gör de lämpliga för eventuella kommande arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Den nya kommissionen beräknas ta över den 1 november 2019, men endast om kandidaterna får godkänt av Europaparlamentet samt Europeiska rådet. När Europaparlamentet har gett sitt godkännande utser det Europeiska rådet formellt sätt kommissionen. Först då kan de ta plats som kommissionärer.

För en full lista på nominerade kandidater samt deras föreslagna ansvarsområden se här.

Publicerad:

Skriv en kommentar