Ren energi för alla

Europaparlamentet har nu röstat igenom fyra nya lagar som har till syfte att göra elmarknaden renare och grönare inom hela Europa. Dock så krävs först ett godkännande från ministerrådet innan lagarna övergår till direktiv.

Den 26 mars röstade Europaparlamentet för nya regler till elmarknaden. Man antog då fyra nya lagar kopplade till paketet Ren energi för alla i EU. Syftet med de nya lagarna är att göra elmarknaden renare och mer konsumentvänlig, samt öka de gränsöverskridande flödena av el och minska energifattigdom. Det finns sedan tidigare en informell överenskommelse i ministerrådet med Europaparlamentet angående förslagen.

Innan lagarna kan träda i kraft behövs ett formellt godkännande i EU från ministerrådet.

Läs mer om de nya reglerna på Europaparlamentets webbplats

Publicerad:

Skriv en kommentar